fbpx

Poziv organizacijama članicama za učešće u programu jačanja kapaciteta

 

Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva svoje punopravne i pridružene organizacije članice da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Zajedno za mlade“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Ovogodišnji program jačanja kapaciteta Krovne organizacije mladih Srbije kreiran je na osnovu prethodnog iskustva, analize popunjenih upitnika organizacija članica i evaluacionih upitnika učesnika/ca prethodnih obuka i programa, kao i na osnovu preporuka članova/ica trenerske baze KOMS-a. Najveći broj organizacija članica KOMS-a projektno se finansira, nema dugoročnu finansijsku stabilnost i ima poteškoće da kontinuirano sprovodi svoj program, što dovodi do otežane kontinuirane i sistemske brige o mladima u društvu. Iz tih razloga, KOMS ove godine nudi program koji ima za cilj da odgovori na postavljene izazove i iznutra ojača kapacitete organizacija kako bi se bavili poboljšanjem položaja mladih.

Program obuhvata tri modula treninga. Organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke.

Na svakom trening modulu može učestvovati po jedan predstavnik/ca organizacije ili više predstavnika/ca saveza organizacija, uzrasta od 15 do 30 godina. Ukoliko je organizacija zainteresovana za učešće na svim modulima, poželjno je da to budu različite osobe, da su aktivni članovi/ce organizacije i da obavljaju poslove unutar organizacije u toj tematskoj oblasti koju odabrani trening obrađuje.

Program obuke

Modul I: Prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici

Vreme održavanja: 28 – 30. septembar 2018. godine

Obuka o prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici namenjena je svim organizacijama koje žele da saznaju više o principima i različitim tehnikama prikupljanja sredstava za aktivnosti od interesa. Koristiće se različite metode iskustvenog učenja, a učesnici/e će unaprediti svoja znanja o digitalnom prikupljanju sredstava, organizovanju javnih događaja i mnogim drugim tehnikama.

Modul II: Administrativno i finansijsko upravljanje projektima i organizacijom

Vreme održavanja: 19 – 21. oktobar 2018. godine

Cilj obuke je da osnaži učesnike/ce za efikasnije upravljanje projektima i organizacijom iz finansijsko-administrativne perspektive, obuči ih o osnovama finansija, računovodstva, finansijskom izveštavanju u skladu sa drugačijim smernicama i politikama donatora, transparentnosti i antikorupciji unutar organizacije i mnogim drugim temama.

Modul III: Eksterna komunikacija i povećanje vidljivosti rada udruženja mladih/za mlade

Vreme održavanja: 26 – 28. oktobar 2018. godine

Cilj obuke je jačanje kapaciteta organizacija članica u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću i osnaživanje predstavnika/ca organizacija da rade na povećanju vidljivosti omladinskog udruženja. Članove/ce udruženja će se osnažiti za efikasnije korišćenje društvenih mreža, adekvatniju komunikaciju sa medijima i medijskim radnicima kako bi kreirali sadržaje i forme koje su prijemčive široj javnosti a kroz primenu različitih tehnika promocije sadržaja i pokretanje onlajn i oflajn kampanja u svojim lokalnim zajednicama.

Mesto održavanja modula biće naknadno komunicirano sa odabranim organizacijama.

 

Rok za podnošenje prijave organizacije je 17. septembar 2018. godine, do 23.59 časova.

Prijava podrazumeva slanje obrasca za prijavu na e-mail adresu: konkurs@koms.rs sa predmetnom naznakom „Prijava za program jačanja kapaciteta“. Rezultati selekcije biće objavljeni najkasnije do 24. septembra 2018. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije snosi kompletne troškove boravka i prevoza za sve učesnike/ce treninga. Prilikom selekcije vodiće se računa o kvalitetu prijave i geografskoj zastupljenosti organizacija članica.

Za više informacija možete kontaktirati Miljanu Pejić, koordinatorku programa KOMS-a, putem e-mail adrese: miljana.pejic@koms.rs ili na telefon: 062/467-344, radnim danima od 9 do 17 časova.

Poziv u .pdf formatu možete preuzeti ovde.

U Beogradu, 3. septembra 2018. godine

KOMS tim