fbpx

Konkurs za odabir druge generacije Akademije omladinske politike

Postani deo druge generacije KOMS akademaca! #nauči #odluči #pokreni #realizuj

 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) poziva mlade i motivisane pojedince i pojedinke da se prijave na konkurs za drugu generaciju Akademije omladinske politike i unaprede svoje znanje o omladinskoj politici i aktivizmu.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome će 20 odabranih polaznika i polaznica imati priliku da iskustveno uče o omladinskoj politici, upoznaju se sa najvažnijim akterima i instrumentima za poboljšanje položaja mladih, ovladaju veštinama za aktivno učešće u društvu i osnaže se za uspešno zagovaranje kako bi doprineli unapređenju položaja mladih u svojim zajednicama i šire.

Program Akademije omladinske politike će realizovati trenerska baza i koordinatori programa Krovne organizacije mladih Srbije, koji će i mentorski pratiti i podržati razvoj svakog polaznika/ce Akademije.

Uslovi konkursa:

 • konkurs je otvoren za zainteresovane mlade pojedince/ke, uzrasta od 15 do 30 godina, koji imaju želju da se aktivno bave omladinskom politikom u narednom periodu;
 • prijava podrazumeva popunjavanje obrasca za prijavu najkasnije do 20. septembra uz mogućnost organizovanja drugog kruga selekcije, u zavisnosti od procene komisije;
 • odabir kandidata/kinja izvršiće višečlana komisija KOMS-a, a rezultati selekcije biće poznati do 30. septembra;
 • sa odabranim polaznicima/ama Akademije biće potpisan ugovor o stipendiranju, a po ispunjenju ugovornih obaveza i uspešnog zavšetka programa, polaznicima/ama će biti dodeljeni sertifikati;
 • prisustvo na celokupnom programu Akademije je obavezno;
 • polaznici/e koji uspešno završe program postaće deo baze alumnista/kinja Akademije omladinske politike, što će im omogućiti učešće i u budućim aktivnostima u oblasti omladinske politike;
 • kompletne troškove učešća na Akademiji pokriva Krovna organizacija mladih Srbije, uključujući i troškove smeštaja, ishrane i osveženja na obukama i putne troškove vezane za putovanje na obuke.

Kriterijumi za izbor polaznika/ca:

 • dosadašnje iskustvo, obrazovanje i motivacija kandidata/kinja;
 • perspektiva uključivanja i angažovanja polaznika/ca nakon završene Akademije;
 • ravnomerna geografska i rodna zastupljenost polaznika/ca i uravnotežen broj polaznika/ca iz različitih organizacija (udruženja mladih, udruženja za mlade, udruženja građana, podmladci političkih stranaka, sindikati, KzM, javne ustanove…)

Program Akademije omladinske politike 2018 će biti realizovan od oktobra do decembra 2018. godine kroz modularnu obuku koja podrazumeva:

 • trodnevnu obuku o omladinskom aktivizmu, koja će biti realizovana od 5. do 7. oktobra (lokacija će biti naknadno određena);
 • dvodnevnu obuku o omladinskoj politici na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, koja će se realizovati 13. i 14. oktobra u Beogradu;
 • dvodnevnu obuku o političkom sistemu Srbije i političkoj participaciji mladih koja se održava 3. i 4. novembra u Beogradu;
 • dvodnevnu obuku o javnim politikama i zagovaranju, koja će se održati 17. i 18. novembra u Beogradu.
 • Tokom trajanja Akademije, a u dogovoru sa polaznicima/ama, biće organizovane i studijske posete najvažnijim institucijama u oblasti omladinske politike na nacionalnom i međunarodnom nivou u Beogradu.
 • Uz mentorsku podršku trenera/kinja KOMS-a polaznici/e će imati mogućnost da primene u praksi stečeno znanje i pokrenu inicijativu, blog, učestvuju u istraživanjima i sprovedu druge aktivnosti po odabiru.
 • KOMS će polaznicima/ama omogućiti i aktivno učešće u realizaciji drugih aktivnosti u toku godine, čime će polaznici/e steći i znanja i veštine u oblasti upravljanja projektima.

Za više informacija o procesu selekcije i programu Akademije možete kontaktirati Miljanu Pejić, koordinatorku programa KOMS-a, putem e-mail adrese: miljana.pejic@koms.rs ili na telefon 062/467-344, radnim danima od 9 do 17 časova.

Poziv u .pdf formatu možete preuzeti ovde.

Prijavni formular, koji je potrebno popuniti najkasnije do 20. septembra, nalazi se na ovom linku.

 

U Beogradu, 5. septembra 2018. godine

KOMS tim