fbpx
Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom Dana mladih

Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom Dana mladih

Beograd, 12. avgust 2018. godine – Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše nezavisno reprezentativno telo mladih u Srbiji, želi da čestita Međunarodni dan mladih i da pozove sve mlade i aktere omladinske politike da svojom sinergijom nastave da doprinose unapređenju položaja mladih u državi i kreiranju podsticajnog okruženja za život i rad mladih ljudi Srbije.

„Danas je dan…“ kada mladi dobijaju pažnju koja im je nekada podrazumevano pripadala.

„Danas je dan…“ koji služi za retrospektivu i presek onoga što smo dosad postigli.

„Danas je dan…“ kada ćemo čitati tekstove o mladima i organizovati događaje za mlade, koje će posetiti lokalni i nacionalni zvaničnici/e.

„Danas je dan…“ kada ćemo čuti da postoje plan, ideje i vizija.

„Danas je dan…“ kada treba da budemo glasniji i uporniji nego inače.

Danas je dan…“ kada treba govoriti otvoreno i biti ponosan na sve učinjeno.

Tekuća godina obeležena je otvorenom, direktnom i sve češćom komunikacijom između resornih institucija i organizacija. Bez obzira na infrastrukturne, kadrovske, sistemske i druge izazove, želimo da istaknemo da su saradnici/e u javnom sektoru prepoznati u širokom spektru zajedničkih aktivnosti.

Međutim, sistemska briga o mladima, kakva je prepoznata Nacionalnom strategijom za mlade za period od 2015. do 2025. godine, podrazumeva niz standarda i mehanizama koji treba da postoje na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou. Trenutna briga o mladima daleko je od dovoljne, kvalitetne, sveobuhvatne i sistemske. Uprkos velikom trudu i resursima uloženim u unapređenje položaja mladih, Krovna organizacija mladih Srbije naglašava da je poverenje mladih u rad institucija, političkih partija, medija, Narodne skupštine i gradskih veća i dalje na niskom nivou, kako je pokazalo Alternativno istraživanje koje KOMS redovno realizuje. Sistemska briga o mladima zahteva visok stepen komunikacije i otvorenosti za saradnju između institucija, prema mladima i organizacijama civilnog društva. Poverenje mladih u aktere osnovane zbog i za njih mora biti zasnovano na kontinuiranoj podršci i saradnji, transparentnom radu i otvorenoj komunikaciji. Samo na temeljima takvih praksi izazovi sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju neće ostati predugo neprimećeni.

Na dan kada su mladi u fokusu diskusije, Krovna organizacija mladih Srbije želi da ukaže i na izazove koji postoje u osiguravanju sistemske brige o mladima. Kako unapređenje postojećih Zakona o mladima i Zakona o volontiranju nije prioritet Narodne skupštine ove godine, današnji dan, 12. avgust, Međunarodni dan mladih, preko milion i po mladih Srbije i samo četiri mlada poslanika (starosti do 30 godina) u najvažnijem predstavničkom telu građana/ki republike, dočekuju bez poboljšanog zakonskog okvira u njihovoj službi. Beleži se trend opadanja političke participacije mladih, ali i nedostatak prostora u kojima su mladi ravnopravni/e učesnici/e. Krovna organizacija mladih Srbije uspostavlja strukturirani dijalog u zemlji, kao mehanizam za kvalitetno i smisleno učešće mladih na svim nivoima i u svim sferama odlučivanja. Međutim, ovaj metod, inače prepoznat i u Evropskoj uniji, još uvek teško dobija mogućnost za implementaciju, što se vidi na primeru da na dva poziva Krovne organizacije mladih Srbije, predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, nije dala nikakav odgovor, ali se istom nadamo kao i prilici da zajedno predano radimo na stvaranju i unapređenju prilika za mlade. 

Ipak, Krovna organizacija mladih Srbije želi da pohvali postojeće prakse uključivanja mladih u procese donošenja odluka. Kao najvažniju od njih navodi postojeći Sektor za omladinu u okviru Ministarstva omladine i sporta, koji predstavlja pozitivan primer sistemske brige o mladima. Ministarstvo kontinuirano podržava inicijative udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kroz godišnje konkurse, ali i druge oblike participacije mladih. Vođeni time da podrška nikada ne sme izostati, verujemo da je treba unaprediti u segmentima u kojima ona trenutno nedostaje, kao što je realizacija Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2018. do 2020. godine, čije usvajanje uveliko kasni.

Da bismo nastavili sa unapređenjem položaja mladih, potreban je širi društveni konsenzus, više saradnje i više posvećenosti. Potrebno je da kontinuirano šaljemo ohrabrujuće poruke ka svim akterima, a naročito mladima. Potrebno je da sve što radimo postane vidljivije. Potrebno je da uključimo mlade od početka do kraja, da ih pitamo i da ih konsultujemo. Potrebno je da analiziramo trenutno stanje i da zajedno radimo na pozitivnim promenama. Potrebni su nam mladi u Ustavu Republike Srbije kao posebna kategorija. Mladi imaju neverovatan potencijal i moraju biti ravnopravni partneri u diskusijama, planiranjima i realizaciji inicijativa. Mladi su odgovornost društva u celini, dok su politike za mlade odgovornost svih, a ne samo resornih institucija.

I zato “Danas je dan…” kada želimo da prenesemo poruku da se politike za mlade ne mogu kreirati bez mladih u tom procesu. „Danas je dan…“ kada postavljamo sebi, kao mladi, kao mreža organizacija, kao predstavnici civilnog sektora, večito pitanje: Šta je ono što možemo da uradimo? Sami – ne baš puno. U saradnji sa institucijama – mnogo toga. Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji predstavlja putokaz za sve aktere omladinske politike kako bismo energiju, ideje i mogućnosti usmerili ka rešavanju “gorućih” problema. Čvrsto verujemo da su promene moguće, i da jedino zajedno možemo postići rezultate koji će istinski i suštinski da pokažu boljitak. Krovna organizacija mladih Srbije zato zahteva predan rad svih aktera na svim nivoima vlasti, verujući i zalažući se da sledeći 12. avgust bude dan kada možemo reći „Danas je dan… kada imamo sistemsku brigu o mladima“.

 

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. U svom članstvu ima 95 organizacija mladih i za mlade sa teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: www.koms.rs.

 

Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom Dana mladih možete preuzeti ovde.