fbpx

Predstavljen Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji

U okviru Omladinske nedelje (6-12. avgust), koja se organizuje povodom proslave Međunarodnog dana mladih (12. avgust), Krovna organizacija mladih Srbije danas je predstavila Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2018. godinu na konferenciji za štampu u Medija centru u Beogradu.

Alternativni izveštaj predstavlja analizu trenutnog stanja mladih u državi, a sprovedeno je kroz desk analizu, fokus grupe i upitnik u kojem je učestvovalo 1200 mladih. Istraživanje se sprovodi u okviru projekta „Glas mladih u demokratskim procesima“, koje KOMS sprovodi uz podršku Beogradske otvorene škole i programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ finansiranog od strane Kraljevine Švedske.

Istraživanje je sprovedeno u periodu od maja do jula 2018. godine, a predstavljanje reziltata privuklo je pažnju mnogih medija, ali i predstavnika/ca organizacija civilnog društva, stručnjaka/kinja, pojedinaca/ki i drugih aktera omladinske politike.

Na predstavljanju Alternativnog izveštaja govorili su Snežana Klašnja, pomoćnica minsitra u Ministarstvu omladine i sporta, Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ) i Mila Lukić, predsednica Upravnog odbora Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS). Alternativni izveštaj predstavio je Boban Stojanović, autor i istraživač, i programski koordinator u KOMS-u.

Na početku konferencije, predsednica Upravnog odbora KOMS, Mila Lukić, poželela je dobrodošlicu prisutnima i poručila da je važno da se svi akteri uključe u dijalog, te da su podrška, saradnja i zajedničke inicijative ključni stubovi unapređenja trenutnog položaja mladih, ali i sredstva pomoću kojih možemo kreirati podsticajno okruženje u kojem mladi rastu i razvijaju se.

Prisutne je pozdravila i Snežana Klašnja, pomoćnica ministra u Ministarstvu omladine i sporta. Ona je poručila da mladi nisu samo naša briga, već najpre saradnici, oni sa kojima zajedno odlučujemo. Pomoćnica ministra predstavila je prisutnima aktivnosti koje je Ministarstvo omladine i sporta sprovelo u saradnji sa partnerima iz civilnog sektora, i naglasila da je saradnja takvog tipa uslov za uspešnu omladinsku politiku.

Na kraju uvodnog dela, Milorad Bjeletić je ispred Beogradske otvorene škole, predstavio program “Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji”, u okviru kojeg KOMS sprovodi pomenuti projekat „Glas mladih u demokratskim procesima“, naglasivši da se kroz ovaj projekat najpre razvija aktivno građanstvo među mladima. Posebno je istakao da treba raditi na uzrocima nepoverenja mladih u demokratiju kao sistem upravljanja, jer ukoliko mladi nemaju razvijenu svest o demokratičnosti, ne možemo govoriti ni o napretku našeg društva.

Potom je Boban Stojanović predstavio rezultate istraživanja, koje već drugu godinu zaredom sprovodi KOMS. Ideja izveštaja je da doprinese postojećim podacima i statistikama koje se direktno tiču položaja, potreba, stavova i mišljenja mladih u Srbiji. Godišnjom analizom stanja omladinske politike možemo pratiti trendove aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka, kvantitativno oceniti uspešnost prethodno preduzetih mera za poboljšanje položaja mladih i formulisati nove preporuke upućene širokom krugu aktera, kao smernice za dalji rad institucija, organizacija i pojedinaca/ki.

Elektronska verzija Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2018. godinu, može se naći na našem sajtu u sekciji KOMS publikacija.

Za sve dodatne informacije, možete nam pisati na office@koms.rs.