fbpx

Izabran MladGrad za 2018. godinu!

MladGrad je priznanje za ukupan doprinos lokalne samouprave unapređenju položaja mladih, koje dodeljuje Krovna organizacija mladih Srbije svake godine. Nagrada se dodeljuje jedinici lokalne samouprave za sveukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici i to na predlog udruženja mladih i/ili za mlade koji nominuje svoju lokalnu zajednicu za MladGrad, na osnovu dosad postignutih rezultata po pitanju mladih i u oblasti omladinske politike.

Ovogodišnji konkurs za MladGrad privukao je pažnju čak osam udruženja koja su nominovala (samostalno ili u partnerstvu) svoju lokalnu samoupravu. Na osnovu postavljenih kriterijuma u prijavnom formularu, komisija je na sledeći način ocenila pristigle prijave:

 • Čačak – 76 bodova
 • Kragujevac – 67 bodova
 • Vladičin Han – 62 boda
 • Smederevo – 35 bodova
 • Niš – 68 bodova
 • Sombor – 82 boda
 • Bečej – 61 bod
 • Zrenjanin – 65 bodova

Komisija je jednoglasno proglasila Sombor za pobednika ovogodišnjeg MladGrad konkursa. Sombor je prijavilo udruženje Somborski edukativni centar u partnerstvu sa lokalnom kancelarijom za mlade. Zapisnik komisije možete videti ovde.

Čestitamo Somboru, koji će u narednih godinu dana poneti zvanje MladGrada – Nacionalne prestonice mladih Srbije.

Uspesi koje je Grad Sombor ostvario u oblasti sprovođenja lokalne omladinske politike i stvaranja podsticajnog okruženja za mlade su mnogi, a nabrojaćemo samo neke od razloga zbog kojih je komisija odabrala baš Sombor:

 • Grad Sombor ima članicu Gradskog veća zaduženu za oblasti sporta, dece i omladine, troje odbornika u trenutnom sazivu Skupštine Grada Sombora su osobe mlađe od 30 godina, a pomoćnik gradonačelnice je u trenutku postavljanja takođe bio mlada osoba.
 • Prvi lokalni Savet za mlade osnovan je pre čak 10 godina, a u prve 4 godine funkcionisanja imao je čak 31 sednicu. Savet je i dan-danas funkcionalan, a od 11 članova, preko dve trećine su mlade osobe. Savet učestvuje i u realizaciji gradskih konkursa „Programi za decu“, „Programi za mlade“ i „LAP za mlade“, uključen je u rasprave Skupštine o pitanjima važnim za mlade i šalje predloge Gradskom veću u vezi sa delokrugom svog rada.
 • Prvi Lokalni akcioni plan za mlade usvojen je pre 9 godina, a aktuelni LAP za mlade važi do 2021. godine. Godišnje se izdvaja 3 miliona dinara za omladinske projekte iz gradskog budžeta. Grad je dodatno prepoznao mlade i u drugim akcionim planovima i strategijama JLS koji nisu u direktnoj vezi sa omadinskom politikom (Strategija održivog lokalnog razvoja Grada Sombora, Strategija razvoja socijalne zaštite grada Sombora 2016-2020, Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2018. godinu, Strategija programa razvoja turizma grada Sombora 2017-2025).
 • Kada je reč o finansijskom podršci lokalnim aktivnostima i inicijativama, Grad Sombor izdvaja sredstva i za dodatne programe za mlade (za sportski saveza Grada Sombora – 19 miliona dinara, sportske klubove – 22,5 miliona dinara, stipendije nadarenih ućenika i studenata – 4,5 milion dinara, stipendiste za mlade sportiste – 1,8 miliona dinara, desetodnevno nagradno letovanje u Mađarskoj za najuspešnije maturante osnovnih škola u gradu, sredstva za regresiranje prevoza đaka srednjih škola – 29,8 miliona dinara).
 • U Gradu se organizuju i dodatne aktivnosti za mlade: Igre na vodi „City Games“, studentski umetnički festival “Art okupacija” i dr.
 • Kancelarija za mlade Grad Sombora osnovana je 2008. a njeno ima zaposleno lice je omladinska radnica sa sedmogodišnjim iskustvom direktnog rada sa decom i omladinom. Zvaničan naziv funkcije koordinatorke KZM glasi „koordinator za decu i mlade u okviru Odeljenja za društvene delatnosti“. Godine 2015. otvoren je Omladinski klub Grada Sombora koji deluje pri Gradskoj upravi pod pokroviteljstvom KZM Grada Sombora.
 • Prostorije u kojima se nalazi KZM Grada Sombora su u potpunosti opremljene i bezbedne za mlade, a imaju i tehničku opremu (8 računara, projektor, platno, laptop, televizor) koja je mladima dostupna na besplatno korišćenje. Dodatno, prostorije Gradske uprave, Gerontološkog centra, Kulturnog centra, Gradske biblioteke, Omladinskog kluba su dostupni mladima na korišćenje, a JKP Prostor ustupa kancelarije udruženjima mladih i za mlade po subvencionisanoj ceni zakupa.
 • Postoje predviđena budžetska sredstva za finansiranje KZM u okviru razdela 3 budžetske linije odeljenja i službe gradske uprave iz koje KZM povlači budžetska sredstva za funkcionisanje.
 • Grad Sombor pospešuje zapošljivost i zapošljavanje mladih u gradu kroz program stručnih praksi i javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje, sve u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
 • Grad Sombor ostvaruje direktnu saradnju sa udruženjima na lokalu u inicijativama za zapošljavanje mladih. Sa Somborskim edukativnim centrom i Somborskim omladinskim bumom uspostavio je partnerstvo na višegodišnjem projektu „MLAD SE PROMENI, ZA POSAO POKREN- unapređenje zapošljivosti i podsticanje zapošljavanja mladih u Somboru“.

Svečana dodela nagrade obaviće se na Međunarodni dan mladih, 12. avgusta u Beogradu.

Dodelu nagrade MladGrad podržava Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.