fbpx

Javna rasprava – Akcioni plan za realizaciju NSM

POZIV MLADIMA DA DAJU SVOJ DOPRINOS U IZRADI AKCIONOG PLANA

Akcioni plan za realizaciju NSM je stigao do procesa javne rasprave. Nakon serije konsultativnih sastanaka Ministarstva omladine i sporta, objavljen je nacrt Akcionog plana. U procesu strukturiranog dijaloga, Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa MOS-om pokreće online javnu raspravu preko platforme dijalog.rs. Platforma je mehanizam koji omogućuje svim mladima da učestvuju i svojim predlozima i komentarima unaprede Akcioni plan.

Ovim putem pozivamo sve mlade da daju svoje komentare i na taj način budu uključeni u proces donošenja odluka. Ovo je jedinstvena prilika da se vaš glas čuje i da utičete na konačnu verziju Akcionog plana i kako će izgledati omladinska politika u Srbiji u naredne tri godine. Ovde kliknite da biste dali  svoj doprinos i otvorili Akcioni plan na platformi.

(Pročitajte uputstvo za komentarisanje, delove koji se mogu u Akcionom planu komentarisati i krenite u komentarisanje izborom oblasti koje Vas interesuju).

Podsećamo Vas da su ciljevi, očekivani rezultati i aktivnosti definisani Nacionalnom strategijom za mlade i da akcioni plan utvrđuje da li će se aktivnosti realizovati u datom periodu, utvrđuje indikatore i utvrđuje budžet za dati period, tako da Vas molimo da svoje komentare i sugestije dajete na te oblasti Akcionog plana.

Krovna organizacija mladih Srbije će prikupiti sve komentare koji stignu na platformu, struktuirati ih i sistematizovati i proslediti ih Ministarstvu omladine i sporta. Ovo je jedinstvena prilika da u konačnoj fazi izrade Akcionog plana date svoj doprinos.

Nacionalna strategija za mlade važi za period od 2015. do 2025. godine, a Akcioni plan koji se nalazi na javnoj raspravi će važiti od 2018. do 2020. godine.

Akcioni plan treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima da realizuju ciljeve Strategije. U skladu sa tim, u Akcionom planu su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva Strategije.

Rok za komentarisanje nacrta Akcionog plana je 15. jul 2018. godine.