fbpx

Komparativna analiza omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU

Komparativna analiza korice PNGOva komparativna analiza nastala je kao inicijativa Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom i kraljevinom Švedskom. Smatrali smo da je neophodno da se uradi jedan pregled omladinskih politika u odabranim državama Evrope i da se one uporede sa politikama u Srbiji kako bi se pronašli primeri dobre prakse, dobre studije slučaja i kako bi se dobili predlozi za izmene politika u Srbiji.

U analizi su obrađene politike obrazovanja, zapošljivosti i zdravlja, a države koje su bile predmet analize jesu: Holandija, Poljska i Hrvatska – koje su izabrane da bi oslikale različite pozicije zemalja u Evropi (procesi demokratizacije, ekonomske tranzicije i ekonomskog razvoja i procesa pristupanja Evropskoj uniji kako bi Srbija znala šta može da očekuje u oblasti razvoja omladinske politike. Takođe, cilj nam je bio da napravimo osvrt na politike Saveta Evrope, kao i politike Evropske unije, sa posebnim pogledom na proces strukturiranog dijaloga i kako on funkcioniše na nivou Evropske unije, s obzirom da KOMS radi na tome da model strukturiranog dijaloga implementira u Srbiji, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“