fbpx

Konkurs za radno mesto u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Naziv pozicije: Koordinator/ka za finansije i administraciju

Broj izvršilaca/teljki: 1

 

Period angažovanja: 6 meseci (uz mogućnost produženja ugovora)

Predviđen je period plaćenog probnog rada od 2 meseca na početku angažovanja.

Tip angažovanja: Ugovor o radu

Kome ste ogovorni:

 • Neposredno generalnom sekretaru/ki;
 • Posredno Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Realizacija svih finansijskih i administrativnih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima;
 • Održavanje i razvoj postojećeg sistema za evidentiranje i arhiviranje dokumentacije i finansijskih izveštaja organizacije;
 • Asistiranje u planiranju i realizacija budžeta u odnosu na definisane aktivnosti/programe organizacije;
 • Izvršavanje svih plaćanja u skladu sa potrebama organizacije;
 • Administriranje finansijskog sistema za rad sa više donatora;
 • Kreiranje finansijskih izveštaja u skladu sa potrebama organizacije i donatora (nacionalnih i međunarodnih);
 • Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije sa agencijama, bankama i drugim relevantnim institucijama/organizacijama;
 • Realizacija nabavki i praćenje specifičnih procedura donatora u vezi sa nabavkama;
 • Administracija KOMS-ovim Google grupama i imejl nalozima;
 • Pružanje logističke i tehničke podrške u radu organa KOMS (pomoć pri organizaciji sastanaka, obuka i sl);
 • Po potrebi asistiranje u realizaciji programskih/projektnih aktivnosti organizacije.

Kvalifikacije i kompetencije:

 • Visoka ili viša stručna sprema;
 • Minimum 3 godine relevantnog ili radnog iskustva u oblasti administrativnih i finasijskih poslova;
 • Iskustvo u sprovođenju aktivnosti u okviru projektnog ciklusa sa posebnima akcentom na finansijsko upravljanje u okviru istog;
 • Poznavanje formalno-pravnih okvira za administrativno i finansijsko upravljanje u udruženjima;
 • Razumevanje i motivacija za idenitifikovanje i pronalaženje efikasnih finansijskih rešenja;
 • Sposobnost korišćenja osnovnih računarskih programa za obradu teksta, excel tabela i baza podataka;
 • Poznavanje Google alata (Google Drive, Google groups);
 • Najviši standardi integriteta i profesionalizma u radu;
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne veštine;
 • Dobre organizacione sposobnosti;
 • Sposobnost planiranja svojih zaduženja, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • Sposobnost samoinicijativnog i proaktivnog delovanja;
 • Minimum B2 nivo znanja engleskog jezika (prema Evropskom jezičkom okviru);

Poželjno:

 • Iskustvo fundraising-a;
 • Poznavanje omladinske politike;
 • Poznavanje rada KOMS-a;
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Šta možete očekivati na radnom mestu:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • Radno mesto u Beogradu;
 • Puno radno vreme – 40 h nedeljno;
 • Dinamično radno okruženje i motivisani tim KOMS-a;
 • Učešće u razvoju i unapređenju KOMS-a.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, spisak referenci sa kontaktima osoba koje Vas preporučuju (email adrese i broj telefona) i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka za finansije i administraciju KOMS“ najkasnije do 18.04.2018. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir prilikom selekcije.

Samo će kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu između 20. i 22.04.2018. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 01.05.2018. godine. Prva dva meseca radnog angažovanja (maj i jun) su period plaćenog probnog rada.

Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na sajtu www.koms.rs, a za sve detalje u vezi sa konkursom, možete se obratiti Generalnom sekretaru KOMS, Stefanu Đorđeviću, putem stefan.djordjevic@koms.rs.