fbpx

Konkurs za istraživačke agencije – Poverenje mladih u institucije

header_animLAT

JAVNI KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISTRAŽIVANJE

za izradu analize: POVERENJE MLADIH U INSTITUCIJE

Krovna organizacija mladih Srbije poziva istraživačke agencije da se prijave na konkurs za izradu analize o Poverenju mladih u institucije. Izrada analize sprovodi se kroz projekat: „Premijerka otvara vrata – Mladi na vladi“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku Omladinske prestonice Evrope Novi Sad – OPENS 2019.

Istraživanje treba da odgovori na nekoliko istraživačkih pitanja: Da li mladi imaju poverenja u institucije na nacionalnom i lokalnom nivou; Šta su ključni uzroci poverenja/nepoverenja, kakvi su stavovi mladih prema političkom sistemu i uzroci pozitivnog/negativnog stava, stavovi prema političkim subjektima i izbornim procesima i uzroci pozitivnog/negativnog stava, stavovi prema politikama za mlade i uzroci pozitivnog/negativnog stava. Cilj nam je da vidimo da li mladi imaju poverenje u institucije, na osnovu čega grade poverenje i na koji način posmatraju institucije i institucionalni okvir za mlade. Takođe, želimo da vidimo kakve stavove mladi imaju prema političkom sistemu i okviru političkog delovanja u Srbiji i prema političkim subjektima i samom izbornom procesu.

KOMS od istraživačke agencije traži: 1) kvantitativno i 2) kvalitativno istraživanje:

  1. Kvantitativno

Instrument: upitnik

Tehnika prikupljanja podataka: online/putem interneta

Veličina uzorka: 1200

Ciljana populacija: mladi od 15 do 30 godina

Tip uzorka: slučajni, stratifikovani na osnovu pola, starosti, regiona, tipa naselja i nivoa obrazovanja

Trajanje istraživanja: do 14 dana

     2. Kvalitativno

Instrument: fokus grupa

Broj učesnika/ca fokus grupe: 6-10

Trajanje pojedinačne fokus grupe: do 120 minuta

Broj fokus grupa: 5

Trajanje istraživanja: do 30 dana

KOMS poziva istraživačke agencije da dostave ponude koje će sadržati:

  1. Okvir upitnika za kvantitativno istraživanje koji će se kasnije razrađivati
  2. Predlog tema za fokus grupe
  3. Predlog učesnika/ca (socijalne karakteristike učesnika/ca) svake fokus grupe
  4. Ponuđenu bruto cenu za celokupno istraživanje
  5. Biografiju glavnog/e istraživača/ice

KOMS od istraživačke agencije osim rezultata istraživanja očekuje i publikaciju/dokument koja bi detaljano predstavila nalaze istraživanja, kvantitativnog kroz podatke dobijene u analizi i statističke analize i kvalitativnog kroz zaključke i izveštaje sa fokus grupa. Pravo na korišćenje rezultata istraživanja i nalaza koje se budu nalazili u publikaciji ima isključivo KOMS kao naručilac istraživanja.

Rok za prijavu na konkurs: 16. april 2018. godine do 23:59.

Adresa za prijavu na konkurs: konkurs@koms.rs

Kriterijumi i rokovi za izbor:

Komisija KOMS-a će do 23. aprila 2018. godine doneti odluku o izboru istraživačke agencije, na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Iskustvo i reference istraživačke agencije i glavnog/e istraživača/ce (40{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)
  2. Kvalitet metodologije istraživanja (40{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)
  3. Ponuđena cena (20{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

Za više informacija možete kontaktirati Boban Stojanovića, na e-mail adresu:

boban.stojanovic@koms.rs ili na telefon 064 12 66 561.

U Beogradu, 02. aprila 2018. godine.

Tekst konkursa u pdf-u možete preuzeti ovde.