fbpx

Poziv za izbor saradnika/ca na projektu: Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom ANEM-om, pod pokroviteljstvom Deutsche Welle Akademije, a koji finansira Republika Nemačka – Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da prijavite svoju organizaciju i delegiranog člana/ članicu.

Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde.

Od saradnika i saradnica na projektu se očekuje sledeće:

  1. Prisustvovanje i aktivno učešće na obuci za sprovođenje fokus grupa
  2. Sprovođenje 2 fokus grupe u skladu sa dobijenim instrukcijama i rokovima, kao i izveštavanje o radu
  3. Komunikaciju sa trenerima i predstavnicom KOMS-a po potrebi
  4. Sakupljanje dokumentacije (računa, faktura…) za osveženje/prostor/ostale troškove i blagovremeno dostavljanje
  5. Prisustvovanje na evaluacionim sastancima

Rokovi i dodatne informacije:

Obuka:

Vreme i mesto održavanja obuke: 31.3-1.4, Vršac (Hotel Srbija)

Trener i trenerkinja:

Tijana Femić, dugogodišnja istraživačica medija.

Stefan Janjić, doktorand na Fakultetu političkih nauka i saradnik Novosadske novinarske škole

 Fokus grupe

Rok za sprovođenje i izveštavanje sa I fokus grupe: 20. april 2018. godine.

Evaluacioni sastanak: početak maja

Rok za sprovođenje i izveštavanje sa II fokus grupe: 20. maj 2018. godine.

Evaluacioni sastanak: početak juna

Prijava:

Prijava za ovu obuku je obavezna, na prijavnom obrascu. Svaka organizacija koja delegira učesnika/cu garantuje za njihovo savesno učestvovanje u procesu. Rok za prijavljivanje je 21. mart 2018. godine do 17:00h. Polaznici obuke će o rezultatima selekcije biti obavešteni 23. mart 2018. do 17:00h.

Broj mesta:

10 osoba, jedna po organizaciji

Honorar:

Učesnici koji sprovedu aktivnosti u skladu sa ugovorom dobiće honorar od 100 EUR bruto u dinarskoj protivvrednosti, a na osnovu ugovora o delu.

Troškovi:

Troškove obuke i materijala za sprovođenja fokus grupa pokriva Krovna organizacija mladih Srbije.

Kriterijumi za odabir:

  • Motivacija
  • Spremnost učešća u toku celog procesa
  • Zainteresovanost za oblast medija

Prilikom selekcije komisija će se voditi idejom geografske i rodne ravnopravnosti.

Prednost prilikom procesa selekcije biće dato članovima/icama OČ KOMS.

Dodatne informacije biće poslate izabranim kandidatima/kinjama.

Za sva pitanja, molimo vas da se obratite na imejl: konkurs@koms.rs.