fbpx

Održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog

U Vršcu je od 23. do 25. februara održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog na temu strukturiranog dijaloga u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima.

Učesnici treninga su bili predstavnici 5 jedinica lokalne samouprave (Čačak, Sombor, Raška, Kragujevac, Sremska Mitrovica) koje su izabrane na osnovu javnog poziva i konkursa. Treningu su prisustovali predstavnici/e opštinskih/gradskih uprava i predstavnici/e organizacija civilnog društva.

Prva obuka je organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici, itd. Druga obuka će biti realizovana na temu pisanja javnih politika i javnog zagovaranja. Nakon toga će 10 lokalnih koordinatora sve naučeno preneti u svojim opštinama/gradovima kroz lokalne info sesije, a nakon toga realizovati lokalne inicijative.

28459776_10212818473871030_16073319_o

KOMS želi da kroz strukturirani dijalog omogući svakoj mladoj osobi da se uključi u proces donošenja odluka o mladima i aktivno utiče na lokalnu zajednicu u kojoj živi. Proces strukturiranog dijaloga ne može biti uspešan bez širokih konsultacija mladih i donosioca odluka u manjim, lokalnim sredinama. Da bismo imali kvalitetno sprovođenje pomenutih procesa konsultacija, neophodno je edukovati i obučiti lokalne koordinatore/ke o načinima motivisanja mladih na terenu i kako da ih informišu o mogućnosti koje su pred njima za aktivnu participaciju u demokratskim procesima. KOMS želi da pilotira model strukturiranog dijaloga u 5 lokalnih zajednica, obuči lokalne koordinatore/ke o modelu strukturiranog dijaloga i javnim politikama kako bi oni u saradnji sa mladima i donosiocima odluka inicirali rešavanje prioritetnih problema u svojoj lokalnoj sredini.

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.