fbpx

Poziv za saradnike/ce na projektu „Aktivni danas“

Imaš ideju kako da doprineseš boljem položaju mladih i rešiš neke od problema u svojoj zajednici? Želiš da zajedno sa aktivistima/kinjama iz regiona stekneš nove veštine i znanja o javnim kampanjama i građanskim inicijativama i da uz mentorsku podršku Krovne organizacije mladih Srbije sprovedeš svoje ideje? Ukoliko su odgovori potvrdni, imamo konkurs za tebe!

Krovna organizacija mladih Srbije poziva mlade aktiviste/kinje, omladinske lidere/ke, radnike/ce iz redova organizacija članica KOMS-a, da se prijave da aktivno učestvuju na projektu „Aktivni danas – alati za sprovođenje omladinske politike“, koji u partnerstvu sa KOMS-om i još 5 krovna saveza iz regiona, sprovodi Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru Erasmus+ programa.

Projekat „Aktivni danas“ ima za cilj osnaživanje 22 mladih iz BiH, Turske, Makedonije, Italije, Bugarske i Srbije da aktivno učestvuju u društvenom i političkom životu u svojoj zajednici i regionu i da steknu veštine i znanja za organizovanje zagovaračkih kampanja i građanskih inicijativa u oblasti omladinske politike.

Troje mladih iz Srbije će imati priliku da izgrade svoje veštine i znanja o javnom zagovaranju i građanskim inicijativama i da ih primene uz mentorsku podršku KOMS-a u svojoj zajednici. Izabrani mladi aktivisti/kinje će pohađati dve obuke, nakon čega će primeniti stečeno znanje u praksi. Učešće na projektu obuhvata:

  • učešće na međunarodnom treningu o zagovaračkim procesima i građanskim inicijativama, koji se održava od 16. do 24. februara 2018. godine u Jajcu u Bosni i Hercegovini;
  • međunarodnu radionicu, koja će se održati od 20. do 24. aprila u Beogradu i na kojoj će učesnici/e treninga konkretizovati svoje ideje i napraviti plan za sprovođenje lokalne aktivnosti;
  • sprovođenje lokalnih aktivnosti uz mentorsku podršku KOMS-a do kraja jula;
  • predstavljanje rezultata aktivnosti i projekta najvažnijim akterima omladinske politike regiona na konferenciji u Sarajevu u septembru.  

Troškovi obuke, smeštaja i ishrane su pokriveni učesnicima/ama od strane organizatora, a putni troškovi će takođe u celosti biti refundirani nakon događaja.  Obuke će biti održane na engleskom jeziku.

Možete se prijaviti tako što ćete popuniti prijavni formular i poslati ga na adresu: konkurs@koms.rs, najkasnije do utorka 23. januara 2018. godine u 23.59 časova.

Kriterijumi za izbor saradnika/ca na projektu su: motivacija za učešće, prethodno iskustvo u oblasti omladinske politike, prethodno učešće u radu i aktivnostima organizacija članica KOMS-a, znanje engleskog jezika, ravnomerna rodna zastupljenost i da imaju od 18 do 30 godina.

Sva pitanja u vezi sa projektom i konkursom možete uputiti koordinatorki programa KOMS-a, Miljani Pejić na: miljana.pejic@koms.rs, ili na telefon 062/467344 radnim danima od 9 do 17 časova.