fbpx

Poziv za PR obuku – Young Media

U okviru projekta „Young Media“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) u saradnji sa AsMedi, Lokal Presom pod pokroviteljstvom Deustche Welle, a koji finansira Republika Nemačka, tj.  Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und Entwicklung), pozivamo vas da se prijavite za obuku Young Media.

Projekat Young Media je trogodišnji projekat koji KOMS sprovodi, a koji ima za cilj da mlade motiviše i osposobi da učestvuju u kreiranju medijskog sadržaja atraktivnog za medije, kao i da taj sadržaj kritički promišljaju i menjaju ga. Više o Deutsche Welle Akademiji možete pronaći ovde.

Učešće na obuci je potpuno besplatno (troškovi puta, smeštaja i obroka pokriveni su od strane KOMS-a).

Obuka se održava 11. i 12. novembra u hotelu 88rooms (Takovska 49) u Beogradu i namenjena je svim mladim PR menadžerima/kama (ili onima zainteresovanim za tu oblast) u oblasti civilnog sektora.

Obuka sadrži sledeće elemente:

  1. Uvod u medije i medijsku scenu Srbije: definicija javnog interesa, zakonski okvir u kome deluju mediji, vrste medija i njihove specificnosti (dnevna i nedeljna stampa, lokalne, regionalne radio i televizijske stanice sa nacionalnim pokrivanjem, novinske agencije, onlajn mediji)  prava, obaveze i odgovornosti novinara i urednika, vlasnička struktura, način finansiranja, uloga države, domet, značaj i uticaj medija, regulacija i samoregulacija, Kodeks novinara Srbije, ciljne grupe kojima se mediji obraćaju
  2. Saveti za uspešan javni nastup: :  Definisati cilj nastupa, upoznati se sa novinarom/medijem, identifikovati ciljnu grupu, pripremiti govor i predvideti moguća pitanja. Diskutovati i o poruci koju treba preneti tokom javnog nastupa
  3. Komunikacija sa različitim vrstama medija: uspostavljanje kontakta sa redakcijom, uspostavljanje kontakta sa urednikom, uspostavljanje kontakta sa sektorskim novinarom, razlicite forme zvanicne i nezvanicne kontinuirane komunikacije sa redakcijama, najave dogadjaja, forme i distribucija saopštenja, najave konferencija za novinare, termini i trajanje konferencija za novinare, izjave, intervjui, tajming i rokovi, korišćenje mejling lista, linkovi i korišćenje sopstvenih sajtova/portala, načini reagovanja u kriznim i vanrednim situacijama, značaj korišćenja društvenih mreža.
  4. Različiti načini izrade i „pakovanja“ medijskog sadržaja u multijedijalne formate, atraktivne i user-friendly za medije, kako da obezbede sto veći multiplikatorski efekat informacija namenjenih javnosti, kako se obezbeđuje interaktivnost istovremenog plasmana medijskih sadržaja tradicionalnim, onlajn i novim medijima.
  5. Simulacija i analiza organizacije pres konferencije i nastupa na njoj

Treneri: Vladimir Jovanović (Tempus kancelarija), Zoran Sekulić (FoNet)

 

Prijave se vrše putem online formulara ovde, a rok za prijave je 7. novembar u 15h.

 

Broj učesnika/ca po organizaciji nije ograničen, ali je ukupan broj učesnika/ca ograničen na 15. Učesnici/ce će istog dana biti obavešteni o rezultatima.