fbpx

Poziv – Konferencija o bezbednosti mladih u Srbiji

Krovna organizacija mladih Srbije ima veliko zadovoljstvo da pozove sve zainteresovane pojedince/ke, članove/ice organizacija i druge aktere omladinske politike da prisustvuju i aktivno učestvuju na Konferenciji o bezbednosti mladih koja se organizuje u okviru projekta “Mladi u fokusu”, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Konferencija će se održati u četvrtak, 21. decembra 2017. godine u hotelu “88 Rooms”, Takovska 49 u Beogradu.

Cilj konferencije je da podstakne diskusiju o važnim i aktuelnim pitanjima u oblasti bezbednosti mladih na nacionalnom i lokalnom nivou i to kroz dijalog iskusnih aktera u ovoj oblasti i predstavnika/ca mladih. Konferencija će doprineti povećanju vidljivosti teme u javnim politikama i diskursu, oceniće dosadašnje sprovođenje specifičnog cilja unapređenja bezbednosti mladih u Nacionalnoj strategiji za mlade kako bi se formulisale preporuke za novi Akcioni plan za sprovođenje Strategije.  

Neka od pitanja koje želimo da pokrenemo i o kojima želimo da razgovaramo su:

  • Da li je tema bezbednosti mladih dovoljno vidljiva i zastupljena u javnim politikama u Srbiji?
  • Kakvi rezutati su postignuti kroz aktivnosti na sprovođenju specifičnog cilja unapređenja bezbednosti mladih u Nacionalnoj strategiji za mlade?
  • Koliko je i na koji način tema bezbednosti mladih zastupljena u lokalnim akcionim planovima za mlade i u lokalnim politikama uopšte?
  • Da li postoji mogućnost za unapređenje postojećih i/ili razvijanje novih modela i instrumenata za unapređenje bezbednosti mladih?
  • Koje preporuke možemo ponuditi za Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018-2020.?

Tokom konferencije bavićemo se i procenom uspešnosti lokalnih akcionih planova za mlade i lokalnih saveta za bezbednost, kao i preispitivanjem aktuelnosti prioriteta bezbednosti za mlade koji su sadržani u Smernicama za za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade, a koje je KOMS objavio 2016. godine. Smernice možete preuzeti ovde.

Prijave za konferenciju su obavezne i mogu se izvršiti popunjavanjem Google formulara koji se nalazi ovde. Prijavljivanje će biti moguće do 15. decembra 2017. godine, do 23.59 časova. Odabrani učesnici/e će dobiti potvrdu 18. decembra, a selekcija će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma: motivacija za učešće i prethodno iskustvo, ujednačena rodna i regionalna zastupljenost, kao i ravnomerna zastupljenost predstavnika/ca osetljivih i manje zastupljenih grupa i organizacija.

Krovna organizacija mladih Srbije pokriva troškove učešća svih učesnika/ca. Putni troškovi će biti refundirani nakon održane konferencije u skladu sa instrukcijama koje će odabranim učesnicima/ama biti blagovremeno prosleđene. Ukoliko je potrebno, za učesnike/ce koji imaju prebivalište u mestu daljem od 250 km od Beograda, KOMS može obezbediti i noćenje pre dana održavanja Konferencije.

Sve dodatne informacije oko programa i prijava za Konferenciju možete dobiti od Miljane Pejić, koordinatorke programa KOMS-a, putem e-mail adrese: miljana.pejic@koms.rs ili na broj telefona: 062 467 344 radnim danima od 9 do 17 časova.