fbpx

Podsetnik organizacijama članicama – plaćanje članarine

Drage organizacije članice KOMS-a,

Koristimo ovu priliku da Vas informisemo o proceduri i načinu na koji možete platiti članarinu za 2017 godinu i na taj način ispuniti svoju obavezu ka našem savezu. Podsećamo da je naredna skupština izborna (19-21. januar 2018. godine u Vršcu) i da će se na njoj birati novi članovi upravljačkih struktura KOMS-a. Samo delegatima/kinjama članica koje su platiče članarinu za 2017 godinu biće omogućeno da glasaju za kandidate/kinje, a članice koje plate članarinu imaju pravo i da kandiduju predstavnike/ce za organe KOMS.

U nastavku teksta možete pronaći tehničke informacije za uplatu članarina za 2017. godinu.

  1. Članarina se uplaćuje sa žiro računa vaše organizacije na namenski žiro račun KOMS-a br. 160-355755-05.
  1. KOMS će svakoj organizaciji koja izmiri ovu obavezu, izdati “Potvrdu o plaćenoj članarini”kao priznanicu kojom ćete knjigovodstveno pravdati ovaj trošak.
  1. Podsećamo Vas da je ukupan iznosčlanarine za 2017. za pridružene članice 4 100 RSD, a za punopravne članice 8 200 RSD.

Obaveštavamo vas da je četvrtoj redovnoj Skupštini KOMS-a usvojena odluka da se organizacije članice čiji godišnji poslovni prihod za prethodnu godinu (pozicija AOP 1001 u finansijskom izveštaju) ne prelazi iznos od 150.000,00 RSD izuzimaju iz obaveze plaćanja godišnje članarine.

Uvid u visinu godišnjeg poslovnog prihoda organizacija članica vrši se na osnovu finansijskog izveštaja koji se podnosi Agenciji za privredne registre Republike Srbije. Ukoliko Vaša organizacija spada u kategoriju koja je oslobođena plaćanja članarine, potrebno je da nam dostavitie obaveštenje na mejl office@koms.rs kao i elektronsku verziju Finansijskog izveštaja za 2016 godinu.

Odluku o članarinama Krovne organizacije mladih Srbije možete pogledati na ovom linku.

Ovde možete pogledati model uplatnice (naloga za prenos) za članarine.

Nalog za prenos - KOMS

Ukoliko imate dodatna pitanja ili su Vam potrebna dodatna pojašnjenja u vezi sa članarinama, budite slobodni da nas kontaktirate.

Krovna organizacija mladih je savez na nacionalnom nivou koji okuplja 97 članica. Finansira se projektno i od tih projekata zavisi delovanje KOMS-a. Međutim, jedan od retkih načina finansiranja koje KOMS ima, a nije projektno, jeste prihod od godišnjih članarina organizacija članica.

Koje koristi imamo od članarine  – zašto plaćamo članarinu?

  • Od ovog novca KOMS uspeva da finansira aktivnosti koje nijedan donator ne smatra važnim i/ili ne želi da finansira, a od važnosti su za neometano funkcionisanje KOMS-a;
  • Na taj način se KOMS alternativno finansira i ima mogućnost da ne zavisi od tuđih projekcija i stavova;
  • Doprinosite misiji i viziji KOMS-a i ostvarenju naših ciljeva, a koji se uvek formiraju u skladu sa stavovima organizacija članica;
  • Imate mogućnost da koristite programe KOMS-a potpuno besplatno, posebno program jačanja kapaciteta gde su svi troškovi pokriveni;
  • Ovim novcem se obezbeđuje učešće KOMS-a u radu Evropskog omladinskog foruma (YFJ) i plaćanje godišnje članarine;
  • Omogućavate svojim delegatima na skupštini da glasaju i iskazuju volju vaše organizacije;
  • Dobijate šansu da birate i budete birani u tela i organe što KOMS-a, ali i  ostalih  nacionalnih tela, organa i radnih grupa u kojima KOMS učestvuje

I najbitnije, pokazujete da brinući o KOMS-u i svojoj organizaciji brinete i o omladinskoj politici i mladim ljudima u Srbiji.

Unapred hvala na Vašoj revnosti, odgovornosti i doprinosu u daljem razvoju KOMS-a.