fbpx

Upoznajte omladinske delegate UN!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje ,,Svetskog programa akcije za mlade”. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini. Generalna skupština je ponovila ovaj poziv u više rezolucija, a 2005. je istakla da države ponovo razmotre mogućnost da budu predstavljene od strane omladinskih predstavnika.  U maju 2015. godine u Njujorku je obeleženo 10 godina od usvajanja ovog programa i tom događaju je prisustvovao i ministar omladine i sporta, gospodin Vanja Udovičić.

 Veliki broj agencija i tela UN je u prethodnih 10 godina u nekom  segmentu svog rada targetirao mlade kao ciljnu grupu i razvijao određene programe i projekte za mlade, kao npr. UNFPA, UNICEF, UNDP, UNDESA, UNAOC i dr.

 Da su mladi postali jedan od prioriteta rada Ujedninjenih nacija pokazuje i činjenica da je Generalni sekretar Ban Ki Mun, u januaru 2013. uspostavio poziciju Specijalnog izaslanika za mlade koji ima mandat da bude glas mladih u sistemu UN i da harmonizuje rad različitih agencija UN u domenu rada sa mladima kako bi se unapredio položaj mladih unutar i izvan sistema UN.

 Program ,,Omladinski delegati u UN” (UN Youth Delegates) uspostavljen je u 37 država širom sveta. Država koja ima svog omladinskog delegata pokazuje da pridaje veliki značaj ulozi mladih u svom društvu. Ona ispunjava zaključke rezolucija UN o mladima, ali i doprinosi potpunijem učešću mladih u društvenom životu zemlje. Cilj ove inicijative je podsticanje uključivanja većeg broja mladih u državnu politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene. Ovim programom mladima se daje prilika da budu uključeni u rešavanju problema na međunarodnom nivou, unapređuju debatu i učvršćuju komunikaciju i saradnju između mladih i Vlade, promovišu aktivizam mladih u društvu i UN programe za mlade

U 2017. godini Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije je u partnerstvu sa Krovnom organizacijom mladih Srbije uspostavilo model i kvalitetne i transparentne mehanizme za izbor mladih iz Srbije za učešće na događajima UN. Proces odabira omladinskog delegata i delegatkinje podrazumevao je tri faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu prijava i intervju za najuspešnije kandidate/kinje. Izabrani UN omladinski delegati u 2017/18. godini su Teodora Pavković iz Subotice i Samedin Rovčanin iz Prijepolja.

Upoznajte ih! 🙂

21273470_1934355963518773_1476265709834790608_o 21246406_1934356056852097_5126999114539703326_o21192240_1934356130185423_2716198110909705494_n

 21192699_1934356563518713_6277998844110101390_n