fbpx

Poziv na prezentaciju i diskusiju: Glas mladih u demokratskim procesima – stanje i perspektive

Krovna organizacija mladih Srbije Vas u okviru završne aktivnosti na projektu Glas mladih u demokratskim procesima poziva na prezentaciju i diskusiju u četvrtak 28. septembra 2017. godine u Medija centru (Terazije 3, II sprat, Sala – M40) od 12h.

U okviru projekta je sproveden niz aktivnosti i cilj je da se u okviru prezentacije i diskusije predstave nalazi do kojih se došlo i da se predstave mehanizmi koje je Krovna organizacija mladih Srbije u okviru podrške Švedske pokrenula.

U uvodnom delu diskusije biće predstavljena publikacija Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Krovna organizacija mladih Srbije je u septembru u okviru KOMS karavana obišla 10 jedinica lokalne samouprave i na sastancima sa donosiocima odluka pokrenula proces zagovaranja za implementaciju minimuma standarda. Takođe, realizovana je kampanja Učestvuj aktivno! u srednjim školama širom Srbije i biće predstavljeni nalazi i utisci iz kampanje.

Krovna organizacija mladih Srbije je pokrenula proces uvođenja Strukturiranog dijaloga u Srbiji i biće predstavljena online platforma koja će služiti za prikupljanje komentara mladih prilikom izrade normativnih akata, kao i sam mehanizam strukturiranog dijaloga i planovi za naredni period.

Govornici/e:

–           Jelena Stojanović, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada

–           Nenad Maletin, Krovna organizacija mladih Srbije

–          Đorđe Radoičić, opština Raška (tbc)

–           Boban Stojanović, Krovna organizacija mladih Srbije

Više informacija o samom događaju možete dobiti od Bobana Stojanovića na boban.stojanovic@koms.rs ili na telefon: 064 12 66 561

Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.