fbpx

Pokrenut program podrške preduzećima koja imaju pozitivan uticaj na mlade

Nezaposlenost mladih predstavlja izuzetno veliki problem u Srbiji i u 2016. godini stopa nezaposlenosti među ovom društvenom grupom iznosila je 34,9{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} (Anketa o radnoj snazi, Republički zavod za statistiku). U cilju podrške zapošljavanju mladih, u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje realizuje se projekat pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih, koji u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

S obzirom da socijalno preduzetništvo danas predstavlja jedan od ključnih pokretača ekonomskog i društvenog razvoja, koji pruža mogućnost zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa, u okviru projekta Podsticanje zapošljavanja mladih ovaj koncept prepoznat je kao inovativan način za prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih i u okviru projekta je pokrenut program podrške socijalnim preduzećima u Srbiji. Cilj programa je upravo da osnaži ona preduzeća koja direktno doprinose zapošljavanju mladih i time podstakne dalje smanjenje nezaposlenosti među ovom društvenom grupom.

Program pruža priliku da preduzeća dobiju stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, razviju saradnju sa GIZ-om i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.

YEP_FB-visusal-logo-update

Konkurs se realizuje u saradnji sa Smart kolektivom koji obezbeđuje podršku u procesu selekcije preduzeća koja će dobiti podršku.

Kome je namenjen program?

Program je namenjen socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade (18-35 godina), zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti.

Socijalnim preduzećima smatraju se sva pravna lica koja proizvode dobra ili pružaju usluge na tržištu, na preduzetnički i inovativan način i imaju pozitivan uticaj na društvo.

Ostali kriterijumi: preduzeće mora biti registrovano u Agenciji za privredne registre ili odgovarajućim registrima i poslovati minimum godinu dana; preduzeće mora biti u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i registrovano na teritoriji Srbije.

Šta dobijaju preduzeća u okviru programa:

 • Sveobuhvatnu analizu poslovanja i kapaciteta preduzeća, identifikovanje ključnih problema u poslovanju, podršku u definisanju ciljeva strateškog razvoja preduzeća i plan konsultantske podrške koja će omogućiti stabilan rast i maksimiziranje prihoda preduzeća;
 • Dugoročnu i stratešku podršku od strane biznis konsultanata sa iskustvom u višim nivoima menadžmenta korporativnog okruženja ili u uspešnom vođenju sopstvenog biznisa;
 • Mogućnost da konkurišu za nabavku osnovnih i obrtnih sredstava neophodnih za razvoj poslovanja (opremu, alate, repromaterijal, sirovine itd.);
 • Priliku da se povežu sa sličnim preduzećima u Srbiji.

 

Kako se prijaviti?

Pošaljite prijavu na i-mejl adresu office@smartkolektiv.org do 29.09.2017.godine u 23:59 časova.

 Prijava treba da obuhvata:

 Popunjen formular

 1. Dodatnu dokumentaciju – Kopiju rešenja o upisu u Agenciji za privredne registre; skeniran godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu i svojeručno potpisanu izjavu da preduzeće ne potpada ni pod jednu kategoriju preduzeća kojima nije dozvoljeno učešće u programu.

Sve potrebne informacije i smernice za podnošenje prijava možete naći na www.odskoledoposla.org/integralni-pristup/podrska-socijalnom-preduzetnistvu/. Sva pitanja u vezi sa prijavljivanjem na konkurs možete postaviti putem elektronske pošte office@smartkolektiv.org.

INFO SESIJE

U toku prve dve nedelje septembra održaće se info sesije sa predstavljanjem programa i konkursa za podršku socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih.

Informativne radionice će se održati po sledećem rasporedu:

 1. Novi Sad – 07.09. u 16h, Startit Centar Novi Sad (Miroslava Antića 2)
 2. Užice – 08.09. u 15h, Omladinski klub (Gradski razvojni centar, Trg Svetog Save 11)
 3. Zaječar – 13.09. u 14h, Omladinski centar Zaječar (ulica 7. septembar 2)
 4. Beograd – 14.09. u 14h, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ (Nemanjina 4/V sprat)
 5. Vranje – 15.09. u 12h,  Sala Načelstva, Pčinjski upravni okrug (Matije Gupca 2)
 6. Niš – 15.09. u 16h, Deli prostor (Davidova 2a)

Molimo sve zainteresovane da se registruju za info sesiju kojoj bi želeli da prisustvuju na office@smartkolektiv.org. Putni troškovi za info sesiju neće biti refundirani.