fbpx

Kreće KOMS Karavan – saznaj kada stižemo u tvoj grad!

KOMS  se od svog nastanka bavi pitanjima od značaja za unapređenje položaja mladih. Neki od problema u fokusu su:

 • Nedovoljna aktivnost mladih u lokalnim zajednicama
 • Nedovoljna zastupljenost mladih u procesima donošenja oduka i kreiranju javnih politika
 • Nepostojanje kontinuiranog i strukturiranog dijaloga između subjekata omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou
 • Nedovoljna umreženost i manjak saradnje u omladinskom civilnom sektoru

KOMS je u odnosu na ove probleme razvio Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama sa posebnim akcentom na participaciju u okviru obrazovnih ustanova (škole i fakulteti) i tela i organa jedinica lokalne samouprave i planira da aktivno zagovara za njihovu implementaciju. Ova kampanja će se baviti formiranjem (tamo gde ne postoje) i radom (tamo gde postoje, ali nisu funkcionalni) đačkih i studentskih parlamenata, saveta za mlade, lokalnih krovnih organizacija mladih, omladinskih foruma i dr. KOMS će publikovati preporuke za uvođenje minimuma standarda, koje će potom biti distribuirane i promovisane u jedinicama lokalne samouprave.  

Podsetnik! Sve publikacije KOMS-a nalaze se u odeljku Biblioteka 🙂 

KOMS želi da nastavi da informiše mlade o mogućnostima za aktivno učešće  i važnosti uključivanja u javne debate, procese donošenja odluka, kao i praćenje procesa evrointegracija.

Kampanja „Učestvuj aktivno!“ kreće u vidu KOMS Karavana! 

KOMS KARAVAN

Od sledeće nedelje krećemo sa tribinama i sastancima sa donosiocima odluka u lokalnim zajednicama po Srbiji i to:

 • 11.9.2017. Beograd
 • 12.9.2017. Sremska Mitrovica
 • 13.9.2017. Zrenjanin
 • 14.9.2017. Kruševac
 • 15.9.2017. Subotica
 • 18.9.2017. Vršac
 • 20.9.2017. Raška
 • 21.9.2017. Požarevac
 • 22.9.2017. Kraljevo
 • 25.9.2017. Pančevo

Ove aktivnosti omogućila je podrška Beogradske otvorene škole i Kraljevine Švedske u okviru programa ,,Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evrpskoj uniji”.