fbpx

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Organizacije članice KOMS-a

Krovna organizacija mladih Srbije sa zadovoljstvom poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Mladi u fokusu“, podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Program obuke

Program jačanja kapaciteta ima za cilj da osnaži organizacije članice KOMS-a da aktivnije deluju u oblasti omladinske politike. Program obuhvata tri modula treninga koji su kreirani kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više modula, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke.

Na svakom trening modulu može učestvovati po jedan predstavnik/ca organizacije ili više predstavnika/ca saveza organizacija, uzrasta od 15 do 30 godina, a ukoliko je organizacija zainteresovana za učešće na svim modulima, poželjno je da to budu različite osobe. Ohrabrujemo organizacije članice da prilikom izbora predstavnika/ca daju priliku i onim manje iskusnim članovima/cama, ali da vode računa da predstavnici/e imaju osnovno poznavanje teme modula na kome će učestvovati.

  • Modul I: Prikupljanje sredstava u lokalnoj zajednici

Vreme održavanja: 3 – 5. novembar 2017. godine

Obuka o prikupljanju sredstava u lokalnoj zajednici namenjena je svim organizacijama koje žele da saznaju više o principima i različitim tehnikama prikupljanja sredstava za aktivnosti od interesa. Koristiće se različite metode iskustvenog učenja, a učesnici/e će unaprediti svoja znanja o digitalnom prikupljanju sredstava, organizovanju javnih događaja i mnogim drugim tehnikama.

  • Modul II: Omladinska politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Vreme održavanja: 10 – 12. novembar 2017. godine

Cilj obuke je da se učesnici/e upoznaju sa najvažnijim elementima i akterima omladinske politike u Srbiji, a okvirne teme su: aktivizam i načini za aktivno učešće mladih na lokalnom i nacionalnom nivou, akteri omladinske politike, procedure donošenja odluka i praćenja rada institucija, predlozi praktičnih politika i inicijativa.

  • Modul III: Javne politike i zagovarački procesi

Vreme održavanja: 8 – 10. decembar 2017. godine

Obuka će osnažiti predstavnike/ce organizacija da doprinesu razvoju kvalitetnijih javnih politika baziranih na znanju, činjenicama i stvarnim potrebama mladih kao i da uspešno zagovaraju za rešavanje problema koje prepoznaju u svojoj sredini i predlažu načine za  njegovo prevazilaženje.

Mesto održavanja svih modula treninga – Ekološki centar Radulovački, Sremski Karlovci

Svi programi biće osmišljeni i realizovani od strane Trenerske baze KOMS-a.

Rok za prijave je 24. septembar 2017. godine, do 23:59 časova. Prijava podrazumeva slanje obrasca za prijavu na e-mail adresu: konkurs@koms.rs sa predmetnom naznakom „Prijava za program jačanja kapaciteta“. Rezultati selekcije biće objavljeni do 3. oktobra 2017. godine.

Krovna organizacija mladih Srbije snosi kompletne troškove boravka i prevoza za sve učesnike/ce treninga. Prilikom selekcije vodiće se računa o kvalitetu prijave i geografskoj zastupljenosti organizacija članica.

Za više informacija možete kontaktirati Miljanu Pejić, koordinatorku programa KOMS-a, putem e-mail adrese: miljana.pejic@koms.rs ili na telefon: 062/467-344, radnim danima od 9 do 17 časova.

Poziv u PDF-u možete preuzeti ovde.