fbpx

Javni poziv za radnu grupu za Izradu minimuma standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama

 

Krovna organizacija mladih Srbije raspisuje javni poziv za organizacije mladih (2 predstavnika/ce), organizacije za mlade (2 predstavnika/ce), kancelarije za mlade (2 predstavnika/ce), đačke i studentske parlamente (2 predstavnika/ce) i sve pojedince/ke za učestvovanje u radnoj grupi koja će imati za cilj da do kraja avgusta izradi dokument koji će predstavljati preporuke o minimumu standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama.

Prilikom izbora učesnika/ca kao kriterijumi će se koristiti teritorijalna zastupljenost, iskustvo u kreiranju omladinske politike i zagovaranju unapređenja položaja mladih i motivacija za učestvovanje u radnoj grupi.

Cilj je da se minimum standarda predstavi donosiocima odluka u jedinicima lokalnih samouprava i da se pokrene aktivna zagovaračka kampanja za njihovu implementaciju. Ova kampanja će se baviti formiranjem (tamo gde ne postoje) i radom (tamo gde postoje, ali nisu funkcionalni) đačkih i studentskih parlamenata, saveta za mlade, lokalnih krovnih organizacija mladih, omladinskih foruma i dr. sa ciljem da se podstakne učešće u donošenju odluka.

Radnu grupu će koordinirati Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku svih ostalih aktera iz Mreže za mlade (Ministarstvo omladine i sporta, Stalna konferencija gradova i opština, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade). Planirano je da se u okviru radne grupe učesnici/ce sastanu namanje tri puta u toku meseca avgusta dok bi ostatak aktivnosti i rada na dokumentu bio organizovan putem online komunikacije.

Krovna organizacija mladih Srbije pokriva putne troškove, troškove osveženja, kao i radni materijal potreban za nesmetano funkcionisanje radne grupe.

Da biste se prijavili za učešće u radnoj grupi dovoljno je da popunite prijavni formular koji možete da preuzmete ovde i da ga pošaljete e-mailom na adresu konkurs@koms.rs sa naznakom ,,Prijava za radnu grupu”. Prijave su otvorene do 06. avgusta 2017. godine do 23:59.