fbpx

Poziv za mentore/ke u projektu „Uključivanje uživo“

Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa tri nacionalna saveza – Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Nacionalnom asocijacijom praktičara/-ki omladinskog rada i Krovnom organizacijom mladih Srbije i uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije sprovodi pilot program “Uključivanje uživo” u šest lokalnih zajednica (Bečej, Pančevo, Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Pazar).

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće uključenosti mladih, a naročito onih iz društveno osetljivih grupa.

„UKLjUČIVANjE UŽIVO” predstavlja jedinstveni, i sveobuhvatni program podrške sticanju i unapređenju kompetencija potrebnih za razvoj inkluzivnijih politika i programa kancelarija za mlade i organizacija mladih i za mlade širom Srbije, zbog čega nam je u nastavku programa neophodna mentorska za predstavnike lokalnih zajednica i lokalnih timova koji su deo projekta.

Uloga mentora/ki počinje procesom planiranja zajedničkih aktivnosti tokom trećeg dana treninga veština, koji se od 6-9. avgusta 2017. godina realizuje u Sremskim Karlovcima. Zadak mentora/ki je da prate proces planiranja i realizacije akcije na lokalnom novu.

Poziv za mentore/ke otvoren je do 02. avgusta 2017. godine do 23:59.

Više informacija o programu, osnovnim zadacima mentora/ki, vremenskom okviru aktivnosti, visini honorara, načinu prijavljivanja i selekcije kandidata možete pročitati u Pozivu za mentore/ke koji se nalazi ovde.

Prijavni obrazac za mentore/ke se nalazi ovde.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Neveni Nikolić na: nikolic@bgcentar.org.rs ili na telefon: 064/824-6513.