fbpx

Postanite mladi delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama!

Još od početka 80-tih, Ujedinjene nacije su počele više pažnje da posvećuju mladima i temama od značaja za mlade. Države-članice UN odavno su prepoznale da stvaralaštvo, energija i ideali mladih ljudi imaju vitalan značaj za razvoj društava u kojima žive. Tokom 1995. godine, na desetu godišnjicu Međunarodne godine mladih, UN su osnažile svoju posvećenost mladima kroz usvajanje „Svetskog programa akcije za mlade“. Program poziva vlade da podrže učešće mladih u međunarodnim forumima, putem uključivanja mladih predstavnika u nacionalne delegacije na Generalnoj skupštini i na skupovima za mlade u sistemu Ujedinjenih nacija.

Program „Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama“ je jedan od zvaničnih kanala za učešće mladih u Ujedinjenim nacijama i već je uspostavljen u 37 zemalja širom sveta.

Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama logo

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije pokrenulo je projekat kojim se uspostavlja izbor dva omladinska delegata u UN, uz princip rodne ravnopravnosti, na osnovu javnog konkursa i definisanih kriterijuma, sa mandatom od jedne godine. Partner projekta je Krovna organizacija mladih Srbije a razvijen je nakon konsultacija u Ministarstvu spoljnih poslova i Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, koje je odobrilo sredstva za projekat 2017-2018. godine.

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi i u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Osnovni razlozi za uspostavljanjem ovog programa su i njegovi specifični ciljevi:
– da mladi iz Srbije budu uključeni na međunarodnom nivou u traženje rešenja za pitanja mladih,
– da mladi svojim idejama unapređuju i učvršćuju komunikaciju i saradnju između mladih i Vlade,
– da mladi delegati po povratku pomažu subjektima omladinske politike da pronađu rešenja za probleme mladih u Srbiji,
– da se promovišu participacija i aktivizam mladih u društvu, uključujući programe UN za mlade,
– da se uspostavi sistemski pristup odabiru mladih koji učestvuju na događajima u sistemu UN.

Uspostavljanje omladinskih delegata u UN ohrabriće aktivizam i potpunije učešće mladih u društvenom životu, a njegova uloga ostvarivaće se u tri faze: Priprema; Učešće u komitetu Generalne skupštine i na skupovima za mlade u sistemu UN; Izveštavanje, prenošenje iskustva i priprema izbora sledećih delegata.


Aktivnosti i obaveze omladinskih delegata

Mandat omladinskih delegata trajaće od avgusta tekuće do juna naredne godine i obuhvata sledeće:
1. Učešće na događajima u UN i to:   
– Generalna skupština UN (prisustvo plenarnom zasedanju i učešće u radu Trećeg komiteta)
– Omladinski forum Ekosoka, Komisija za održivi razvoj i Komisija za socijalni razvoj
– Omladinski forum Uneska (svake druge godine).

2. Promocija i informisanje na nacionalnom nivou o učešću na ovim događajima i mogućnostima koje nude programi UN za mlade (učešće na različitim događajima u svojstvu govornika, organizacija info-dana, promocije po mestima na kojima se okupljaju mladi i dr).
3. Učešće u obeležavanju Dana mladih 12. avgusta.


4. Predstavljanje programa na Beogradskom međunarodnom modelu UN, koji organizuje Udruženje za UN Srbije.
5. Održavanje fejsbuk stranice i Tviter naloga “Omladinski delegati u UN”
6. Podnošenje kvartalnog izveštaja o aktivnostima i postignućima
7. Učešće u procesu selekcije i pripreme narednih omladinskih predstavnika.

Odabrani delegati će imati obavezu da nakon isteka mandata aktivno učestvuju u prenošenju znanja i pomažu rad naredne generacije omladinskih delegata još 6 meseci, kako bi se osigurao kontinuitet učešća delegata u navedenim procesima.


Izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama

Proces odabira mladih delegata sastojaće se iz 3 faze:

* Javni konkurs
Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije otvoriće javni konkurs za zainteresovane mlade od 18 do 28 godina. Prilikom prijave kandidati/kinje će popunjavati online upitnik na engleskom jeziku. Pitanja u upitniku će korespondirati kriterijumima za izbor: aktivno znanje engleskog jezika, uspeh u obrazovanju (obavezna prosečna ocena iznad 8,5) i rezultati u vannastavnim aktivnostima, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, poznavanje omladinske politike u Srbiji i poznavanje sistema Ujedinjenih nacija. Deo upitnika biće kratki eseji o radu i prioritetima omladinskih delegata u UN, kao i podaci osoba koje su spremne da daju akademsku preporuku i preporuku o radu u drugim organizacijama, na programima i projektima.

* Testiranje
Od svih prijavljenih kandidata/kinja, na osnovu rangiranja aplikacija u skladu sa kriterijumima, u uži izbor će proći određeni broj kandidata/kinja (jednak broj muških i ženskih) koji će biti pozvani na testiranje. Pored provere poznavanja omladinske politike i oblasti rada UN, znanja engleskog jezika, biće i interaktivni deo o spremnosti za uspešan rad na međunarodnim skupovima.

* Intervjui
Nekoliko najuspešnijih kandidata/kinja sa testiranja (jednak broj muških i ženskih) biće pozvani na intervju, nakon kojeg će biti doneta konačna odluka o odabiru 1 muškog mladog predstavika i 1 ženske mlade predstavnice. Komisiju za intervjue činiće predstavnici Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije, Krovne organizacije mladih Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i agencija UN u Srbiji.

Ko može da se prijavi na konkurs za izbor omladinskih delegata Srbije u Ujedinjenim nacijama?
Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 18 do 28 godina, koji su državljani Republike Srbije, imaju aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.


NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

1. Neophodno je da zainteresovani kandidati/kinje popune online Prijavni formular na engleskom jeziku na ovom LINKU.

2. Nakon slanja popunjenog elektronskog Prijavnog formulara, obavezno je da zainteresovani kandidati/kinje pošalju aktuelnu biografiju (CV) na mejl:
 unyouthdelegate@unaserbia.rs.

Konkurs je otvoren od 01. do 28. jula 2017. godine


KORISNI LINKOVI

– United Nations – http://www.un.org/en/index.html
– UN Programme on Youth – https://www.un.org/development/desa/youth/,
– World Programme of Action for Youth –  https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html,
– Office of the Secretary-General’s Envoy on Youth – http://www.un.org/youthenvoy/2015/06/learn-about-youth-delegate-united-nations/,
– UNESCO Youth Programme – http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/
– Ministarstvo omladine i sporta – http://www.mos.gov.rs/omladina
– Nacionalna strategija za mlade i drugi strateši dokumenti – http://www.mos.gov.rs/dokumenta/omladina/zakoni
– Misija Srbije pri UN – https://www.un.int/serbia/
*************************************************************************************************************

Informacije o programu možete pratiti i na
Fejsbuk stranici: UN Youth Delegate Serbia i Tviter nalogu: @YouthDelegateRS.

*************************************************************************************************************


logo
Projekat ”Omladinski delegati u Ujedinjenim nacijama”, sprovodi Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije,
finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije