fbpx

Održan najveći forum omladinske politike u 2017. godini

Juče, 25. maja 2017. godine, u Skupštini Grada Beograda održan je Forum omladinske politike koji je okupio preko 130 predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, ministarstava, ustanova i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i podmladaka političkih partija, sindikata, krovnih saveza mladih i međunarodnih organizacija. Forum je organizovala Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Ministarstva omladine i sporta, Grada Beograda i EU info centra, u okviru projekta „Iskorak“.

Forum su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnica Ministra omladine i sporta Republike Srbije, Dragomir Petronijević, član Veća Grada Beograda i ispred KOMS-a Nina Živanović, generalna sekretarka i Jelena Milanović, predsednica Upravnog odbora.

IMG_2102,,Mi smo pre svega Ministarstvo omladine i sporta, te smatramo da nam je saradnja sa svim stubovima omladinske politike veoma važna i ponosni smo na njenu dugotrajnost i uspešnost’’ – izjavila je, Snežana Klašnja u svom obraćanju prisutnima.

,,Sa nama su danas mladi iz cele Srbije i regiona i ovo je prilika da se umreže i zajednički rade na projektima. Mi smo tu da čujemo njihove predloge i rešenja kako bismo poboljšali život svih mladih’’ – rekao je tim povodom Petronijević.

Jelena Milanović je naglasila značaj aktivne uključenosti mladih i uvažavanja njihovih stavova tokom procesa donošenja odluka, i dodala: “Mi smo deo društva i zajednice i spremni smo da preuzmemo odgovornost da budemo ravnopravni, samosvesni i sposobni ljudi koji znanjem i veštinama stvaramo nove prilike da menjamo svet u kojem živimo u partnerstvu sa državnim institucijama, a imamo i energije da poboljšamo život ne samo mladih već i svih građana i građanki’’.

U uvodnom delu obratio se i Nenad Maletin, koordinator programa KOMS, a predstavljen je i izveštaj Ministrarstva omladine i sporta, kao i nacrt alternativnog izveštaja o pložaju mladih koji priprema KOMS.

Nakon plenarnog dela radilo se u radnim grupama, a na kraju Foruma opet u plenumu usaglašemi zaključci i preporuke.

dav

Kao glavni problemi, ali i prilike, prepoznata je potreba za međusektorskom saradnjom, viši stepen aktivizma među mladima i rušenje barijera u društvu kako bi se svima omogućile jednake, zakonom zagarantovane prilike. S tim u vezi, postavljeno je pitanje da li je društvo u kom živimo efibifobično (fobija od mladih ljudi) i koje šanse dajemo mladima. Zaključak je da nije fobično, ali i da se u našem društvu prepoznaju ejdžizam, teror mladosti i generacijski jaz o kojima se mora govoriti kako bi se te prepreke premostile i odgovorno pristupilo omladinskoj politici. Kada su u pitanju prava mladih, Dejan Bojanić, potpredsednik Evropskog foruma mladih (  čija je KOMS punopravna članica, istakao je važnost aktivne pobune protiv njihovog kršenja i naveo primer tužbe koju je nedavno Forum podneo protiv kraljevine Belgije zbog neplaćenih praksi.

Zaključci i preporuke Foruma imaju u fokusu razvoj partnerstava i međusektorske saradnje u oblasti omladiske politike u Srbiji, kroz prepoznate šanse i pretnje u oblastima: Aktivnog učešća mladih u donošenju odluka, Mladi radnici i radnice i Društveno osteljive grupe mladih.

,,Forum je imao cilj da pokrene diskusiju o šansama i rizicima za mlade u Srbiji. Želeli smo da predstavimo i razgovaramo o položaju mladih i ocenimo efikasnosti učešća mladih u donošenju odluka, a pre svega diskutujemo o odnosu države prema mladima kao partnerima u razvoju društva u Srbiji”, rekla je Nina Živanović, generalna sekretarka KOMS.

Zaključke Foruma možete pronaći ovde.

Za više informacija obratiti se Maji Galović, koordinatorki za komunikacije KOMS-a na maja.galovic@koms.rs ili na 069 738 445.