fbpx

KONKURS: Koordinator/ka programa KOMS-a

 KROVNA ORGANIZACIJA MLADIH SRBIJE (KOMS)

 objavljuje konkurs za poziciju

KOORDINATOR/KA PROGRAMA KOMS-A

Broj izvršilaca/teljki: 2

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Realizacija godišnjeg plana rada KOMS-a (predlaganje, planiranje i implementacija projekata i aktivnosti KOMS-a, prikupljanje i analiza relevantnih podataka, angažovanje i saradnja sa ekspertima i partnerima, monitoring i evaluacija projektnih aktivnosti i programa u celini, izveštavanje o sprovedenim aktivnostima);
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a;
 • Razvoj partnerstava sa institucijama, orgranizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima omladinske politike;
 • Unapređivanje sektorske i međusektorske saradnje u oblasti omladinske politike;
 • Mesečno izveštavanje o realizovanim aktivnostima;
 • Stručna i logistička podrška radu saveta i organa KOMS-a;
 • Spremnost na prihvatanje promene prioriteta u obavljanju zadataka u svom delokrugu rada, usled novonastalih okolnosti u radu organizacije.

Kome ste odgovorni: Generalnoj sekretarki neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno.

Potrebne kvalifikacije i kompetencije:

 • Relevantno iskustvo u radu sa mladima i za mlade (prepoznavanje potreba, položaja i mogućnosti);
 • VSS ili VŠS iz oblasti društvenih nauka (poželjno, ne i obavezno);
 • Poznavanje konteksta, terminologije i aktera omladinske politike u Srbiji, regionu i Evropi;
 • Poznavanje i relevantno iskustvo u projektnom menadžmentu;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, internet);
 • Razvijene komunikacijske veštine;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Sistematičnost i organizovanost u radu i poštovanje rokova;
 • Mogućnost efikasnog rada u dinamičnom okruženju i kratkim vremenskim rokovima;
 • Spremnost na preuzimanje inicijative i odgovornosti;
 • Konstruktivno rešavanje kriznih situacija.

 

Šta možete očekivati:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • Radno mesto u Beogradu;
 • Puno radno vreme – 40 h nedeljno;
 • Saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama i institucijama;
 • Učešće u razvoju i unapređenju programa KOMS-a.

Tip angažovanja: Ugovor o radu na određeno.

 Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja ugovora).

Očekivani početak radnog angažmana: 19.06.2017. godine.

 Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, dva pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka programa KOMS-a“ najkasnije do 7. juna 2017. godine (do 23:59h). Sve neblagovremene prijave neće biti uzete u obzir prilikom selekcije.

Kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti 10. i 11. juna 2017. godine u Beogradu.

Rezultati selekcije se očekuju do 14. juna 2017. godine.

Sve dodatne informacije o konkursu možete dobiti putem email-a office@koms.rs.

Konkurs u PDF formatu možete preuzeti ovde.