fbpx

SAOPŠTENJE KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS) POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

SAOPŠTENJE

KROVNE ORGANIZACIJE MLADIH SRBIJE (KOMS)
POVODOM PROTESTA „PROTIV DIKTATURE“

Beograd, 8. april 2017. godine – Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) povodom višednevnih protesta „Protiv diktature“ koji se od 3. aprila 2017. godine organizuju širom Srbije, saopštava da podržava mlade koji putem dostojanstvenih i nenasilnih protesta i drugih legitimnih mera iskazuju svoje stavove i time doprinose izgradnji demokratskog društva.

Nacionalna strategija za mlade kao jedan od problema prepoznaje nedovoljnu fleksibilnost pravnog i političkog sistema za učešće i aktivizam mladih, a samim tim i nedostatak mehanizama kojima će se povećati njihovo učešće u važnim društvenim tokovima. Uključivanje mladih u procese donošenja odluka je od nemerljive važnosti, jer se na taj način osigurava kvalitetan odgovor na potrebe mladih.

Protest je kritika postojećeg stanja, odluka, vrednosti i načina na koji se oni manifestuju u društvu. On je poruka celokupnom društvu u Srbiji da mladi imaju šta da kažu, ali da se njihov glas, do sada, u dovoljnoj meri nije uzimao u obzir. KOMS izražava nadu da će se u protestu i kroz protest učvrstiti vrednosti otvorenosti, demokratičnosti, nenasilja, tolerancije, transparentnosti i solidarnosti na kojima treba da se gradi društvo, i pozivamo mlade i sve učesnike protesta da vode računa o svojoj i tuđoj bezbednosti u ovim dešavanjima.

Mladi su sadašnjost i budućnost našeg društva i pokretačka snaga razvoja, i zato je jedino odgovorno saslušati te glasove, podržati  inicijative i pokušati da partnerskim putem pronađemo rešenja. Mladi su heterogena grupa sa najrazličitijim potrebama i složenim problemima, čijem rešavanju treba pristupiti sistemski i kroz saradnju.

Vodeći se ovim principima, KOMS poziva donosioce odluka da otvore svoja vrata mladima, unaprede dijalog i diskutuju o uzrocima protesta, kao i o kreiranju mehanizama koji će omogućiti aktivnije uključivanje mladih iz svih delova Srbije. Pozivamo predstavnike svih institucija da aktivno i tokom cele godine rade na ovim pitanjima, kako bi se glas mladih čuo i uvažio kako tokom izbora tako i tokom donošenja drugih odluka. Glasanje nije jedini oblik političke participacije mladih.

Pozivamo i ostale relevantne aktere u društvu, pre svega medije, da na objektivan način izveštavaju o mladima, uvažavajući njihove stavove i potrebe. Nedovoljna zastupljenost mladih u medijima i neodgovorno izveštavanje o kritikama koje mladi upućuju, stvara distancu i ograničava delovanje mladih. Dve trećine mladih smatra da ne postoji objektivno predstavljanje mladih u medijima, kao i da nedostaje medijskog prostora za komuniciranje stavova mladih Srbije, čime se dugoročno doprinosi njihovom obeshrabrivanju za dalje učešće u društvenom životu.

KOMS će nastaviti da pruža podršku mladima i da zastupa njihove interese i stavove, kao i da poziva ostale da se priključe u tom nastojanju. Glas mladih mora da se čuje prilikom planiranja, odlučivanja, sprovođenja i praćenja efekata mera politika u svim oblastima koje ih se tiču. Mladi ljudi koji su učesnici ovih protesta iskazuju svoje negodovanje i svoja mišljenja o tome u kom smeru ovo društvo ne sme, a u kom treba da ide.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji. KOMS zastupa interese mladih razvijajući partnerski odnos sa državom, međusektorsku i međunarodnu saradnju, podstičući aktivno učešće mladih i organizacijski razvoj svojih članica. U svom članstvu ima 97 organizacije mladih i organizacija za mlade sa teritorije Srbije. KOMS je članica Evropskog omladinskog foruma (YFJ). Više o KOMS-u na: www.koms.rs.

Saopštenje u .doc verziji možete preuzeti ovde.