fbpx

Poziv za dostavljanje ponuda istraživačima/cama za izradu alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji

bosKrovna organizacija mladih Srbije poziva istraživače/ce da dostave ponude za angažovanje za izradu alternativnog izveštaja o položaju mladih u Srbiji . Izrada izveštaja i angažovanje stručnjaka sprovodi se  kroz projekat: „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

logoU Srbiji se na godišnjem nivou objavi zanemarljivo mali broj izveštaja i istraživanja koji govore o položaju mladih, njihovim potrebama i problemima. U postojećim dokumentima čini se da se ne odražava sasvim objektivna slika o mladima, pojedina pitanja se uopšte ne postavljaju mladima, poneka istraživanja su orijentisana ka jednoj uskoj oblasti i ne postoji sveobuhvatniji izveštaj o stanju mladih. Poseban akcenat bio bi stavljen na pitanja aktivnog učešća mladih u procesima donošenja odluka i ulozi u pristupanju Srbije EU, ali i iz prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade R. Srbije.

Iz sredstava institucionalne podrške planiramo da angažujemo 1 istraživača/icu-saradnika/cu koji bi na osnovu postavljenih indikatora sproveo/la istraživanje i izradio/la  nezavisan – alternativni izveštaj koji bi potom bio i publikovan.

mkmcpoIstraživanje bi se metodološki sastojalo iz nekoliko segmenata – analize dokumenta (desk analiza), fokus grupa sa relevantnim subjektima i online ankete za mlade uzrasta od 15 do 30 godina. U istraživanju bi značajnu ulogu imale organizacije članice KOMS-a, što omogućava lakši pristup i dostupnost ispitanika.

Angažovanje istraživača/ice za period 12. maj do 15. jun 2017. godine.

Rok za dostavljanje ponuda: petak 5. maj 2017. godine do 11.00h (prepodne)
Adresa za dostavljanje ponuda: konkurs@koms.rs
Sadržaj ponude:

 

1.    Biografija ponuđača/ice sa naznačene tri ključne reference relevantne za ovaj angažman

2.    Predlog i dinamika metodologije izrade za period: 12. maj do 15. jun 2017. godine, koji sardži aktivnosti: desk analize istraživanja, organizacija i broj fokus grupa i on-line anketa sa mladima (15-30 godina). Nije potrebno dostavljati detaljnu listu pitanja/oblasti/teme koja će biti postavljana mladima, jer će se ona konačno utvrditi u procesu konultacija istraživača/ce sa projektnim timom, a u skladu sa izrađenom matricom.

3.    Izražena bruto cena ponude u dinarima

Kriterijumi i rokovi za izbor:

 

Komisija KOMS u petak 5. maja 2017. godine zasedaće i doneti odluku o izboru kandidata/kinje, na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    Iskustvo i reference istraživača/čice (40{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

2.    Kvalitet i dinamika metodologije i realizacije istraživanja (40{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

3.    Ponuđena cena (20{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

Za više informacija možete kontaktirati koodinatora programa KOMS Maletin Nenada, na e-mail adresu: nenad.maletin@koms.rs ili na telefon 069 738 446 radnim danima od 9-17h.

Poziv u PDF-u možete naći ovde.