fbpx

Otvoren konkurs za nova radna mesta u Tempus fondaciji

Fondacija Tempus raspisuje konkurse za nova radna mesta za sledeće pozicije:

1. Mlađi savetnik/ca za projekte u okviru Grupe za mlade
2. Mlađi savetnik/ca za za karijerno vođenje i mobilnost u okviru Grupe za karijerno vođenje, informisanje i mobilnost
3. Savetnik/ca za finansije u okviru Grupe za finansije

Opisi poslova i uslovi za konkurisanje razlikuju se u zavisnosti od radnih mesta (pogledati link klikom na naziv radnog mesta).

Konkurs je otvoren do 18. aprila 2017. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

1. Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.
(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)
2. Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
3. Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja, kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše.

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za radna mesta gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:
• Očekivano vreme testiranja (poznavanje engleskog jezika i poslovne korespondencije) je 20. i/ili 21. april. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke).
• Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termini za individualne razgovore sa kandidatima su od 25. aprila do 5. maja.
Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs

Potrebno je poslati:
• CV, tj. Biografiju
• Motivaciono pismo
• Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)-na uvid
• Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)-na uvid
• Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za radno mesto za koje konkurišete naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov, ili ukoliko ste aktivni vozači bez obzira na to što za dato radno mesto vožnja nije obavezan uslov-na uvid

Prilikom prijavljivanja, obavezno je da kandidat navede za koje radno mesto se prijavljuje. Ukoliko se kandidat prijavljuje za više od jednog radnog mesta, važno je da napomene koja su radna mesta u pitanju.

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Očekuje se da će početak rada biti od kraja aprila, početka maja 2017. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme u Beogradu sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.
Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.