fbpx

Javni konkurs za istraživače/ce za izradu komparativne analize omladinske politike u Republici Srbiji sa politikama u EU

Krovna organizacija mladih Srbije poziva istraživače/ice da se prijave na konkurs za angažovanje za izradu Komparativne analize omladinske politike u Srbiji sa politikama u EU. Izrada komparativne analize i angažovanje istraživača sprovodi se kroz projekat: „Glas mladih u demokratskim procesima“ koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, u okviru programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, uz podršku Švedske.

Analiza zakonodavnog okvira koje ima Republika Srbije i javnih politika iz ove oblasti i upoređivanje stanja stvari Srbije sa državama članicama Evropske unije jedan je od preduslova za napredak i poboljšanje najvažnijih strateških dokumenata Republike Srbije i omladinskih politika. Veoma je mali broj naučnih publikacija koje imaju ovu oblast kao svoj predmet istraživanja, te bi doprinos civilnog sektora ovim bio značajan. Dodatna vrednost ovog istraživanja je približavanje primera dobre prakse iz EU mladima o konkretnim oblastima od njihovog interesa.

Metodolološki bi se koristila komparativna desk analiza relevantnih dokumenata. Zaključci istraživanja i preporuke KOMS će iskoristiti kako bi zagovarao za konkretne promene u politici koju su upravo mladi videli kao prioritetnu oblast u okviru koje žele poboljšanje.

Iz sredstava institucionalne podrške planiramo da angažujemo 1 istraživača/icu koji bi sproveo/la istraživanje i izradio/la publikaciju.

Angažovanje istraživača/ice za period: 05. mart – 15. april 2018. godine.

Rok za prijavu na konkurs: nedelja 25. februar 2018. godine do 23:59

Naknada za istraživača: 47.560,00 rsd (bruto)

Adresa za prijavu na konkurs: konkurs@koms.rs

Sadržaj prijave:

  1.    Biografija ponuđača/ice sa naznačene tri ključne reference relevantne za ovaj angažman
  1.    Predlog metodologije desk istraživanja – izbor država članica EU, oblasti istraživanja, dokumenta koja će biti korišćena za istraživanje (do 2 strane).

Kriterijumi i rokovi za izbor:

Komisija KOMS će do 02. marta doneti odluku o izboru kandidata/kinje, na osnovu sledećih kriterijuma:

  1.    Iskustvo i reference istraživača/čice (50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)
  2.    Kvalitet metodologije istraživanja (50{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

Za više informacija možete kontaktirati Boban Stojanovića, na e-mail adresu: boban.stojanovic@koms.rs ili na telefon 069 738 446.

Poziv u PDF-u možete naći ovde.

U Beogradu, 06. februar 2018. godine.