fbpx

Završena V redovna skupština KOMS-a: Pročitajte novosti!

V redovna skupština Krovne organizacije mladih Srbije održana je 25-26. februara 2017. godine u Nišu. Iako ova skupština nije bila izborna, donela je sa sobom neke veoma važne odluke i promene u delovanju KOMS-a. U nastavku možete pročitati najbitnije zaključke.

Nakon što se skupštini obratio predsedavajući, Nemanja Glavinić, i pozdravio sve delegate i delegatkinje, Jelena Milanović, predsednica UO KOMS-a, pozdravnim govorom sa rečima dobrodošlice i pozivom za aktivnim učešćem, otvorila je Skupštinu.

Prva tačka dnevnog reda bila je izveštaj radne grupe za reviziju članstva. Petar Delić je podneo izveštaj i istakao da je komisija predložila da: CEPORA sa 2 delegata i CZOR sa 1 delegatom ispunjavaju uslove za prelazak iz pridruženog u punopravno članstvo. Predsednik Skupštine je stavio na glasanje prijem CZOR i CEPORA u punopravno članstvo i sa velikim zadovoljstvom čestitamo obema članicama na prelasku u punopravno članstvo.

Petar Delić je predstavio zahteve za prijem u članstvo KOMS sledećih organizacija:

 • AzBuki,DSC_0015 (3)
 • Udruženje Romskih studenata,
 • Erasmus studentska mreža – ESN,
 • Conecting people,
 • Otvorena Komunikacija,
 • Centar za društvenu emancipaciju mladih – CEDEM,
 • Mladi i talentovani -MIT.

Pošto se završilo glasanje, a nabrojane organizacije primljenje u člantsvo, konstatovano je da nakon ovih promena KOMS broji 97 članica.

Kako je dnevnim redom bio predviđen rad u radnim grupama, učesnici su na osnovu ličnog opredeljenja mogli da se prijave za sledeće teme:

 1. Misli na mlade, koju je vodio Đorđe Jovićević
 2. Komunikacija u mreži, koju je vodila Maja Galović
 3. Standardi u prevenciji i promociji alkohola u omladinskim aktivnostima, koju je vodio Nenad Maletin.

Kada su u pitanju izveštaji o radu organa KOMS-a:

Izveštaj Nadzornog odbora je usvojen sa 34 glasa za, 2 uzdržana.

Izveštaj o radu KOMS za 2016. godinu je jednoglasno usvojen. Za je glasalo 34  delegata i delegatkinja.

Finansijski izveštaj je usvojen sa 35  glasova za.

DSC_0060Razmatranje i glasanje o Izveštaju Alumni saveta. Izveštaj je usvojen sa 34  glasova za i jednim uzdržanim. Razmatranje i glasanje o Izveštaju Saveta podmladaka političkih partija: izveštaj je usvojen sa 35 glasova, jednoglasno. Razmatranje i glasanje o Izveštaju Saveta za ravnopravnost i inkluzivno društvo: izveštaj je usvojen sa 35 glasova, jednoglasno. Razmatranje i glasanje o izveštaju Saveta sindikata: izveštaj je usvojen sa 34 glasova , jedan uzdržan.

Veoma važan trenutak skupštine, a novost u radu KOMS-a bilo je usvajanje Strateškog plana za period 2017-2021 koji je predstavila Mila Lukić ispred UO KOMS-a. Strateški pravci su određeni planom i to 3 pravca koji nude holistički pristup:

 1. Aktivno zagovaranje i učešće mladih u razvoju politika
 2. Jačanje institucionalnog okvira za aktivno učešće mladih
 3. Jačanje organizacionih i promotivnih kapaciteta KOMS

Predlog sadrži i dve strategije za koje treba da se izrade planovi i to:

-Startegija komunikacije

-Strategija prikupljanja sredstava

Predstavljeni su ciljevi ove dve podstrategije i Strateški plan KOMS 2017-2021. godine je usvojen sa  32 glasa za, 1 uzdržanim glasom.

Plan rada za 2017. godinu usvojen je jednoglasno  sa  37 glasova za.

Čitavu usvojenu dokumentaciju možete pronaći na sledećoj stranici.

DSC_0076Povodom isteka mandata Marije Bulat, generalne sekretarke KOMS-a, objavljen je javni konkurs za ovu poziciju za koju je predložena kandidatkinja Nina Živanović. Ona se tom prilikom obratila skupštini: Veliko mi je zadovosljstvo što sam ovde, ali i što ovo nije moj prvi susret sa KOMS-om. Od osnivanja pratim rad KOMS-a i smatram da je važno da se glas mladih čuje. KOMS je puno uradio za ovih 6 godina, naročito ako pogledate kontekst u  kome se radilo. Moj CV ste videli, i ono što se svakako iz njega vidi je da sam ja radila ,,najpokvareniji, najlicemerniji, najomrženiji” posao u Srbiji – bila sam  političarka. Ipak bila sam nekako atipična političarka, jer se nekim temama uopšte nisam bavila, već sam se fokusirala na teme položaja mladih, ljudska prava i unapređenje života pojedinaca i pojedinki. Iskrena i stalna komunikacija i transparentnost su stvari na kojima insistiram. Mislim da KOMS ima neverovatan kapacitet i to je moj najjači utisak. Od mene možete očekivati želju da doprinesem KOMS-u, dvosmernu komunikaciju, a moto mi je da nemoguće ne postoji. U narednom periodu želim da dokažemo da i za KOMS nemoguće ne postoji. Hvala.

Za izbor je glasalo jednoglasno  37 delegata i konstatovano je da je Nina Živanović izabrana za novu generalnu sekretaku KOMS-a.

DSC_0085Marija Bulat je, takođe, izrazila želju da se obrati pristunima: Hvala na dozvoli da se obratim. Ovaj govor će sadržati i patetiku, ali je to neminovno u ovom trenutku. Teško je bilo spremiti ovaj govor jer vam treba reći doviđenja, ali u svom ličnom planu to nije doviđenja, jer se ja ne opraštam od KOMSa. Ja sam kroz 6 godina rada u KOMS-u rasla sa njim i bilo je mnodo uspona i padova. Zajedno smo prošli mnogo izazova i učili puno. Volela bih da se zahvalim ljudima koji su radili i koračali sa mnom: 1.osnivačima KOMS, 2. svim UO – svaki je imao svoju dinamiku i svi smo zajedno učili, 3. svim članovima Sekretarijata, sa kojima sam radila na dnevnoj bazi, koji su profesionalni, ali i volonteri . U ovoj sali sigurno ima i istomišljenika i onih koji to nisu, hvala i jednima i drugima. U procesima preispitivanja sam i sama menjala svoje stavove, nekada i nisam, možete mi zameriti, ali hvala vam što ste me terali da preispitujem stavove. Hvala mladim ljudima, ovde vidim 40 novih lica, koji mi daju nadu da stvarno KOMS postoji zbog mladih i čini ovu zemlju boljom za mlade koji žive u njoj. Aktivno učešće mladih mora ostati najvažniji prioritet rada KOMSa, jer je učešće 1-2{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} mladih, a to je nažalost i u KOMS, jer 20-30{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} organizacija učestvuje aktivno u radu KOMS. Trebamo živeti aktivno učešće mladih, a ne samo pričati o tome. 

Predsedavjući Skupštine Nemanja Glavinić zahvalio se delegatima na učešću u raspravi. Bogdan Rašić iz Volonterskog centra Vojvodine je dosta doprineo demokratičnosti Skupštine i proglašen je najboljim delegatom.

Na samom kraju, Nemanja Glavinić se zahvalio volonterima i volonterkama na nesebičnoj pomoći, Nataliji Stefanović, Milošu Diniću, Mili Cvetković i Kristini Radivojević, kao i Sekretarijatu, NO i UO KOMS-a na pripremi Skupštine, Alimni Savetu na duhu skupštine i kolegama u radnom predsedništvu i zapisničarima.

Fotografije sa Skupštine možete pogledati ovde.