fbpx

Poziv: Obuka o prikupljanju sredstava za mlade iz EU i međunarodnih fondova

U okviru projekta „Iskorak“, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), a koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, pozivamo vas da se uključite u program koji ima za cilj podizanje kapaciteta udruženja građana, odnosno informisanje i edukaciju udruženja za prikupljanje sredstava iz EU i drugih  međunarodnih fondova.
Ovim programom KOMS želi da podstakne održivost organizacija, kao i povećanje prilika za finansiranje aktivnosti za mlade iz dostupnih fondova i programa, a koji se nedovoljno koriste, zbog čega je KOMS u predhodnim mesecima organizovao informativne i edukativne sadržaje „Info dani“, i objavljivljuje elektronsku publikaciju o prikupljanju sredstava, koja će u narednom periodu biti distribuirana i promovisana.
U okviru ovog programa u planu je i organizacija trodnevne obuke za prikupljanje sredstava i pisanje projekata, koja je besplatna za organizacije članice KOMS, a koja je predmet ovog poziva.

Naziv obuke:

Prikupljanje sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova

Vreme i mesto održavanja:
od 7. do 9. aprila 2017. godine, u Vršcu – Hotel Srbija

Teme:
Prikupljanje sredstava iz EU i drugih međunarodnih fondova, pisanje projekata, razvoj partnerstava

Treneri:
Ana Pecarski i Neda Živanović, trenerkinje Trenerske baze KOMS

Prijava za obuku:
Prijava za ovu obuku je obavezna, na prijavnom obrascu. Prijave slati na adresu: konkurs@koms.rs, a rok za prijavljivanje je 20. mart 2017. godine do 23:59h.

Svaka organizacija članica može prijaviti najviše jednu osobu iz organizacije. Očekuje se da osoba koja dolazi na obuku ima predznanje o pisanju projekata, odnosno da je učestvovao/la u kordinaciji planiranju, realizaciji i vrednovanju lokalnih i/ili nacionalnih projekata.
Za ovu obuku biće odabrano 20 organizacija, prema sledećim kriterijumima, koje će komisija vrednovati:
dosadašnje učešće organizacije na međunarodnim fondovima za finansiranje (20{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

  • održivost organizacije (20{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)
  • transfer znanja i naučenih lekcija nakon obuke (40{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)
  • profil i motovacija učesnika/ce obuke (20{af8bb25a4c1e72e7418f8ccb74c7844138a791ca54acdfa14c50b93dee5b14d9} bodova)

Posebno ohrabrujemo nove članice KOMS i udruženja za mlade da se prijave na ovaj poziv, jer je kroz proces utvrđivanja potreba organzacija utvrđeno da je ovim rganizacijama ovakva obuka neophodna.