fbpx

Dodeljene KOMS nagrade, KOMS proslavio 6. rođendan

14. mart, 2017 – Krovna organizacija mladih Srbije povodom proslave šest godina rada predstavila je javnosti dobitnike KOMS nagrada za aktivno učešće mladih i ujedno predstavila svoj rad tokom 2016. godine.

Koms nagrada

Za poseban doprinos i pomoć u radu KOMS-a dodeljena je zahvalnica Kancelariji za mlade Grada Beograda.

Nakon raspisanog poziva tokom februara 2017. godine, organizacije članice KOMS-a prijavljivale su svoje aktivnosti i projekte za određene nagrade. Dobitnici ovogodišnjih, drugih po redu, KOMS nagrada su:

I najbolji projekat za aktivno učešće mladih – Bečejsko udruženje mladih, projekat ,,Posmatrač izbora”. 

                      10312601_1048876225186151_7818306379479906632_n      12072797_1053918031348637_2739666608464907432_n

Više o projektu ,,Posmatrač izbora” možete pronaći ovde.

II najbolji doprinos aktivnom učešću kroz međunarodnu saradnju – Centar lokalne demokratije Knjaževac, Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue 

LOGO

O projektu: Među najvažnije rezultate spada formiranje 8 Lokalnih savetodavnih grupa mladih u 8 lokalnih zajednica u 5 zemalja Balkana. Svaka lokalna grupa broji od 7 do 15 mladih. Ove lokalne grupe posreduju između mladih u zajednici i predstavnika loklanih vlasti (na redovnim sastancima prenose predloge mladih, učestvuju u LDA logoizradi lokalnih starteških dokumenata koji se tiču mladih, itd.), samostalno planiraju i organizuju lokalne aktivnosti (poput radionica kroz koje se mladima u 8 lokalnih zajednica nudi mogućnost da učestvuju u prostornom planiranju svojih gradova), ali i blisko sarađuju kroz Regionalnu radnu grupu mladih. Na ovaj način su tokom 2016. godine zajednički realizovale 4 omladinska regionalna on-line panela (na teme: Neformalna edukacija mladih u suočavanju sa prošlošću; Nezaposlenost mladih; Kvalitet obrazovnog sistema; Pasivnost mladih), 4 regionalna e-biltena na temu participacije mladih i jedno regionalno istraživanje na temu mobilnosti mladih Balkana.

DSC_0068  DSC_0073