fbpx

Treninzi o podnošenju projekata u oblasti mladih programa Erazmus+

Nakon zatvorenog konkursnog roka za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 1 – Mobilnost mladih i pet treninga i tri vebinara organizovanih u svrhu podrške aplikantima, Fondacija Tempus organizuje dva jednodnevna treninga sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za pisanje i podnošenje projekata u okviru ostalih mogućnosti dostupnih organizacijama i institucijama iz Srbije kroz omladinsku komponentu programa Erazmus+. Poseban fokus ovih treninga biće na projektima KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima. Više informacija o otvorenom konkursu za ovu vrstu projekata možete pronaći ovde.

Treninzi su namenjeni organizacijama civilnog društva, institucijama, kancelarijama za mlade i drugim akterima iz Srbije koji planiraju da podnesu prijavu projekta u okviru nekog od narednih poziva, uključujući KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

Treninzi predstavljaju mesto za odgovore na pitanja u vezi sa specifičnostima poziva i projektnom dokumentacijom za projekte Izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima, kao i mesto za predstavljanje primera dobre prakse odobrenih KA2 projekata u Srbiji.

Treninzi se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • 14. februar (utorak) – Beograd, od 11 do 17 časova. Rok za prijavu je najkasnije do 09. februara do 23.59. Možete se registrovati na sledećem linku
  • 22. februar (sreda) – Beograd, od 11 do 17 časova. Rok za prijavu je najkasnije do 16. februara do 23.59. Možete se registrovati na sledećem linku.

Planirano je da oba treninga imaju isti sadržaj i pokriju iste teme. Učesnici treninga trebalo bi da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata. Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga.

Broj učesnika treninga je ograničen na maksimalno 30 učesnika po treningu. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti. Učešće na treningu je besplatno. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i hranu.