fbpx

Poziv za podnošenje nominacija za KOMS nagrade – 2017

KOMS raspisuje javni poziv za dodelu nagrada u oblasti aktivnog učešća mladih

Pozicioniranjem Krovne organizacije mladih Srbije kao jednog od vodećih subjekata omladinske politike u Republici Srbiji nametnula se potreba da KOMS preuzme aktivnu ulogu u vrednovanju doprinosa u omladinskom civilnom sektoru, kako bi podstakla veće uključivanje i ukazala na primere dobre prakse. Iz tog razloga KOMS je 2016. godine uspostavila nagradu koja prepoznaje i vrednuje aktivno učešće mladih*. Ove godine, dodelićemo nagrade po drugi put.

Aktivno učešće mladih je ključna tema za KOMS, jer se samo kroz participaciju mladih može omogućiti da se glas mladih istinski čuje i adekvatno odgovori na potrebe mladih bez obzira na temu ili oblast na koju se potreba odnosi.

Stoga, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kroz ovogodišnju nagradu želi da istakne one koji su doprineli povećanju aktivnog učešća mladih, njegovoj popularizaciji i stvaranju pozitivnih uzora.

Važno: Ovogodišnje KOMS nagrade su okrenute isključivo ka organizacijama članicama KOMS-a.

Koms nagrada

Kategorije nagrade


1. Najbolji projekat za aktivno učešće mladih

Kategorija je namenjena projektima koji podstiču ili promovišu aktivno učešće mladih. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje projekte koji direktno unapređuju ili promovišu aktivno učešće mladih, stvaraju pozitivne uzora.

Pravo učešća:

  • Projekat moraju realizovati organizacije članice KOMS-a;
  • Projekat ne mogu realizovati državne institucije na bilo kom nivou, kompanije;
  • Projekat mora većim delom biti realizovan na teritoriji Republike Srbije, sa efektima na lokalnom, regionalnom, pokrajinskom ili nacionalnom nivou;
  • Projekat ne može biti realizovan u inostranstvu, sa učesnicima iz Republike Srbije;
  • Projekat mora biti realizovan u 2016. godini, a može početi najranije 2015. godine.


2. Najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih

Kategorija je namenjena organizacijama članicama koje svojim izveštavanjem prepoznaju ili podstiču aktivno učešće mladih, stvaraju pozitivne uzore. Kroz ovu nagradu KOMS želi da vrednuje rad koji adekvatno izveštava o aktivnom učešću mladih i doprinosi popularizaciji istog.

Pravo učešća:

  • Štampane, elektronske i internet autorske objave organizacija članica koji deluju na prostoru Republike Srbije;


3. Najbolji doprinos aktivnom učešću mladih kroz međunarodnu saradnju

Ova kategorija nagrađuje unapređenje aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju. Kroz ovu nagradu KOMS želi da podstakne razmenu iskustava i prenošenje modela aktivnog učešća mladih kroz međunarodnu saradnju.

Pravo učešća:

  • Programi, projekti i aktivnosti realizovani u Republici Srbiji ili inostranstvu u 2016. godini, a započeti najranije u 2015. godinini organizacija članica KOMS-a;

Nominovanje

Nominacije se prikupljaju putem javnog poziva, anonimno. Nominacije se podnose isključivo putem linka OVDE i to najkasnije do 5.3.2017.

O izboru dobitnika/ca nagrade odlučivaće tročlana komisija, a nagrade će biti dodeljene na proslavi rođendana KOMS-a, 14. marta 2017.

Kriterijumi

-Usklađenost nominovane aktivnosti sa vrednostima i principima KOMS-a

-Relevantnost aktivnosti za doprinos poboljšanju aktivnog učešća mladih

-Vidljivost aktivnosti

-Inovativnost i kreativnost

-Broj mladih učesnika u aktivnosti

-Kratkoročni u dugoročni efekti aktivnosti

Nagrade

Nagrade su nematerijalnog tipa.

  1. Najbolji projekat za aktivno učešće mladih: Trodnevni trening po izboru OČ jednog od članova/ica KOMS-ovog PoT-a za potrebe organizacije ili njihovih aktivnosti. Oblasti koje KOMS-ov PoT pokriva možete pogledati ovde*KOMS ne pokriva troškove smeštaja i prevoza trenera.
  2. Najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih: dva mesta na obukama koje će KOMS sprovoditi sa Deutsche Welle Akademijom tokom 2017. godine.
  3. Najbolji doprinos aktivnom učešću kroz međunarodnu saradnju: učešće na Mediterranean University on Youth and Global Citizenship (MedUni) Capacity Building koji će se održati od 2. do 9. jula u Hammamet (Tunis). Troškovi puta i smeštaja će biti pokriveni i/ili refundirani.

Prošlogodišnji laureati bili su:

I najbolji projekat za aktivno učešće mladih – Unija srednjoškolaca Srbije za projekat „Srednjoškolci za srednjoškolce“.

II najbolja medijska objava o aktivnom učešću mladih – Omadinski radio za objavu „Novosadskim aktivistima birokratija najveći problem”.

III najbolji doprinos aktivnom učešću kroz međunarodnu saradnju – Program “Balkans, let’s get up!” organizacije Balkans, let’s get up!.

Kratke opise njihovih projekata možete pronaći ovde.

*Aktivno učešće mladih – participacija je mnogo više od pukog učestvovanja u nekoj aktivnosti. To je proces aktivnog učeštvovanja u u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na svim nivoima. Participirati znači učestvovati u procesu identifikacije potreba, istraživanje potencijalnih rešenja, donošenja odluka i planiranju akcija unutar zajednice.