fbpx

Održan sastanak KOMS-a i NAPOR-a sa ministrom Vanjom Udovičićem povodom upućenog dopisa

Nakon što su KOMS i NAPOR poslali dopis Ministarstvu omladine i sporta u vezi sa Javnim konkursima za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora objavljenih 11. februara 2017. godine i pritom iskazali želju za sastankom sa ministrom Vanjom Udovičićem.Ministar je potvrdno odgovorio na zahtev i u kratkom roku održao sastanak sa predstavnicima ova dva saveza 22. februara.

Ispred Krovne organizacije mladih Srbije sastanku su prisustvovale Jelena Milanović i Nina Živanović, ispred Nacionalne asocijacija praktičara/ki omladinskog rada Jelena Stojanović i Srđan Vlaškalić, a ispred Ministarstva ministar Vanja Udovičić, pomoćnica ministra Snežana Klašnja i savetnica ministra Ivana Dukić.

U uvodnom obraćanju Ministar je istakao da je ministarstvo otvoreno za ovakve inicijative, ali da do sada nijedna asocijacija nije iskazala potrebu za sastancima, sa čim su se obe asocijacije složile i obavezale da ubuduće iniciraju redovne sastanke. Teme sastanka bile su razmatranje uslova novog konkursa i mogućnosti unapređenja istog. Ukazano je na pooštrenje kriterijuma za realizaciju aktivnosti i na poteškoće koje to donosi u praksi. Dobijena je informacija da je Ministarstvo omladine i sporta konkursnu dokumentaciju, odnosno Smernice za podnosioce predloga programa i projekata pripremilo u skladu sa propisima Ministarstva finansija koji određuju dozvoljene vrste troškova, kao i način trošenja, a koje su važeće za sve korisnike budžetskih sredstava. Takođe, naglašena je važnost organizovanja konsultativnih procesa i uključivanja sektora kao partnera kada se radi o pitanjima od važnosti za omladinsku politiku. Izražena je spremnost Ministarstva da učestvuje u definisanju zajedničke strategije o podsticajnom delovanju na civilni omladinski sektor i očekuje se da asocijacije dostave predlog koji će se dalje razmatrati.

Kako ne postoji pravni okvir za obaranje konkursa, asocijacije su se obavezale da će konsultativne procese u vezi sa unapređenjem smernica voditi u okviru svojih članica i dostavljati ministarstvu pre finalizacije smernica za naredne konkurse, što je predlog koji je Ministar podržao. Pored toga, razmatrano je i na koji način KOMS, NAPOR i MOS mogu da doprinesu većim rezultatima usmerenim ka ciljnim grupama, kako možemo pružiti direktnu podršku mladim osobama i kako aktivnosti koje sprovodimo utiču na mlade i dopinose unapređenju njihovog položaja.

16472876_957554167680024_4420536145459278620_nRazgovarano je i o smanjenju sredstava predviđenog za Ministarstvo omladine i sporta iz budžeta Republike Srbije za 2017, što je uticalo i na smanjenje sredstava koja su raspoređena kroz konkurs koji objavljuje ministarstvo. Ministar je ovom prilikom predstavio budući program zapošljavanja mladih koji je uobličen na sastanku koji se desio na ECOSOC-u u Njujorku sa ekspertom organizacije Ujedinjenih nacija UNIDO za oblast zapošljavanja i preduzetništva mladih. Ministarstvo omladine i sporta, u saradnji i koordinaciji sa Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, opredelilo je sredstva iz budžeta, za koje se očekuje da će biti utrostručena, i rezultirati zapošljavanjem 4.000 mladih. Snežana Klašnja, pomoćnica Ministra, je obrazložila znatno smenjenje sredstva opredeljenih za resurs centre za sprovođenje programa Mladi su zakon, činjenicom da se ovim programom značajno finansira oblast volonterizma i aktivizma, te je ove godine značajan deo sredstava preusmeren na A konkurs, sa težnjom da se i za ostale oblasti definisane Nacionalnom strategijom za mlade ravnomerno opredele sredstva.

Smatramo da je ovaj sastanak bio konstruktivan sa jasno izraženom željom obe strane za nastavkom dijaloga i unapređenjem saradnje.