fbpx

Delegacija Srbije prisustvovala omladinskom forumu UN ECOSOC

Ove godine imali smo prilike da posetimo omladinski forum Ujedinjenih nacija ECOSOC održan u periodu od 30. do 31. januara 2017. godine. Tema ovogodišnjeg ECOSOC omladinskog foruma bila je ,,Uloga mladih u iskorenjavanju siromaštva i promociji prosperiteta u svetu stalnih promena”. Srpsku delegaciju su činili: ispred MOS-a ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i Ivana Dukić, ispred KOMS-a Mila Lukić, Valentina Antić i Vukašin Grozdanović, predstavnici OPENS19, Živan Kolarski, predstavnik grada Novog Sada,

16441244_1192716030805520_1285943758_nForum je okupio preko 200 predstavnika ministarstava resornih za mlade, omladinskih delegata i predstavnika civilnog sektora, koji su razgovarali o ciljevima održivog razvoja (SDG – Sustainable Development Goals) i ulozi mladih u implementaciji Agende 2030, sa posebnim osvrtom na cilj broj 1 – svet bez siromaštva. Interaktivne panel diskusije, zanimljive radionice i mnoštvo pratećih događaja, učinili su ovogodišnji forum značajnim mestom za razmenu mišljenja, primera dobre prakse i saveta za budućnost. Učesnici foruma imali su prostora da javno iskažu svoje predloge za još intenzivnije uključivanje mladih na svim nivoima, kao i da stave akcenat na preduzimanje neophodnih mera za dalji rad na iskorenjivanju siromaštva u društvu i omogućavanju jednakih šansi za sve.

16472876_957554167680024_4420536145459278620_nMinistar omladine i sporta Republike Srbije, Vanja Udovičić, obratio se plenumu podelivši pozitivna iskustva naše države u radu na povećanju aktivnog učešća mladih, implementaciji Nacionalne strategije za mlade 2015-2015, kao i osnaživanju omladinskog sektora kroz saradnju sa omladinskim krovnim organizacijama i relevantnim državnim organima.

Pored vladinih predstavnika, forumu su prisustvovali i predstavnici različitih nevladinih organizacija koji su skupu predstavili svoj rad i ukazali na važnost uključivanja civilnog sektora u procese donošenja odluka. Najvažniju ulogu imali su omladinski delegati i predstavnici, kao deo posebnog programa UN Youth Delegates, koji su uključeni u proces implementacije Agende 2030 i najbolje poznaju položaj i probleme mladih u svojim državama, te aktivnosti i mere preduzete za rešavanje istih. Mladi predstavljaju najbolje zagovarače i značajne partnere u dizajniranju efektnih strategija kojima će se problemi rešavati, a prosperitet društva uspostaviti. Uloga tehnologije istaknuta je kao značajna prednost u povezivanju mladih iz geografski udaljenih prostora, intenzivnijoj promociji Ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kao i komunikaciji na globalnom nivou i osvešćivanju šireg auditorijuma.

16395783_10211431152275084_1699799846_nJedan od ciljeva foruma bio je uspostavljanje međunarodne mreže mladih koja će kroz intenzivnu komunikaciju i dalju saradnju doprineti implementaciji pomenute agende. ECOSOC iz godine u godinu pokazuje koliko je važno uključiti mlade u procese konsultacija i donošenja odluka, kao i programe Ujedinjenih Nacija, ističući njihov potencijal da daju svoj doprinos kroz predstavljanje inovativnih ideja i praktičnih rešenja.