fbpx

Prijavite mlade heroje Srbije – Konkurs: Youth Heroes

12715836215638b2e97ecd4705363282_v4_bigYouth Heroes – konkurs koji podrazumeva priznanje za mlade heroje Srbije objavili su EXIT i kompanija NIS u okviru sledeće četiri oblasti: obrazovanja i nauke, preduzetništva i kreativnih industrija, društvenog aktivizma i kulture i umetnosti.

Pravo prijave imaju svi mladi sa državljanstvom Srbije ili sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije uzrasta od 15 do 30 godina koji imaju posebna dostignuća, nagrade, priznanja iz oblasti obrazovanja i nauke, preduzetništva i kreativnih industrija, društvenog aktivizma, kulture i umetnosti. Kandidata može predložiti organizacija, druga osoba ili se može prijaviti samostalno putem slanja popunjenog konkursnog obrasca i fotokopije dokumenata koji potvrđuju navode iz konkursnog obrasca kao što su diplome i uverenja o obrazovanju, priznanja i nagrade iz oblasti delovanja, izvode iz medija itd.

Konkurs je otvoren do 11. februara 2017.

Prijave sa popunjenim konkursnim obrascem se šalju na mejl exitfoundation@exitfest.org, a konkursni obrazac možete pronaći ovde.