fbpx

Fondacija Tempus raspisuje konkurse za nova radna mesta

 

Fondacija Tempus raspisuje konkurse za nova radna mesta za sledeće pozicije:

  1. Asistent za tehničke poslove
  2. Savetnik za IT/Database and web developer
  3. Asistent za finansijske poslove

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

1. Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

2. Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).

3. Za određene pozicije vršiće se i provera specifičnih znanja kroz zadatke sa tematikom iz oblasti kojoj pripada pozicija za koju se konkuriše.

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima biće organizovano za kandidate u najužem izboru. Moguće je i testiranje vožnje za pozicije gde je vozačka dozvola navedena kao obavezan uslov.

Termini testiranja i razgovora:

Testiranje kandidata obaviće se u prvoj polovini februara.

Kandidati koji uspešno urade testove, biće pozvani na dalje testiranje i razgovor.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi ličnih podataka ovde i ukoliko ste saglasni, možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs .

Potrebno je poslati:

Biografiju
Motivaciono pismo
Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju) – na uvid
Dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu) – na uvid
Skeniranu vozačku dozvolu, ukoliko je za poziciju za koju konkurišu naznačeno da je posedovanje iste obavezan uslov – na uvid

Konkurs je otvoren do 31. januara 2017. godine u 23:59 časova.

Prilikom prijavljivanja, obavezno je da kandidat navede za koju se poziciju prijavljuje. Ukoliko se kandidat prijavljuje za više od jedne pozicije, važno je da napomene koje su tačno pozicije u pitanju.

Očekuje se da će početak rada biti sredinom februara meseca 2017. godine. Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.