fbpx

Poziv za učešće u programu jačanja kapaciteta

Poziv je namenjen organizacijama članicama KOMS-a

Krovna organizacija mladih Srbije poziva organizacije članice (punopravne i pridružene) da se prijave za učešće u programu jačanja kapaciteta organizacija članica, koji se sprovodi kroz projekat „Iskorak“, a koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Program jačanja kapaciteta sastoji se iz dva segmenta, a organizacija se može prijaviti za obuke i segmente prema svojim potrebama, bez ograničavanja, i to:

  1. Program obuke
  2. Program mentorstva

U vezi sa ovim pozivom Krovna organizacija mladih Srbije snosi kompletne troškove boravka i prevoza za učesnike treninga, kao i troškove sastanaka u okviru programa mentorstva.

  1. Program obuke

Program obuka kreiran je u skladu sa analizom potreba za jačanje kapaciteta za aktivnije delovanje u polju omladinske politike. Obuke obuhvataju tri trening modula koja  su kreirana kao celine koje obuhvataju više tema, te organizacije članice u skladu sa svojim potrebama mogu učestvovati na jednom ili više njih, uz preporuku KOMS-a da uzmu učešće u kompletnom programu obuke.

Na svakom trening modulu može učestvovati po jedan predstavnik ili predstavnica organizacije, uzrasta 15-30 godina, a ukoliko organizacija učestvuje na svim modulima poželjno je da to budu različite osobe. Pozivamo članice da prilikom izbora predstavnika/ce za I modul daju priliku manje iskusnim članovima/cama, dok se za II i III modul očekuje osnovno poznavanje teme.

  • Modul I – Demokratsko vođenje organizacije

Vreme održavanja: 10-12. februar 2017. godine

Teme u okviru obuke: Definisanje organizacije, tim i timski rad, unutrašnja komunikacija, načini donošenja odluka

  • Modul II –Učešće u lokalnim omladinskim politikama

Vreme održavanja: 17-19. mart 2017. godine

Teme u okviru obuke: Definisanje lokalne omladinske politike, mapiranje aktera lokalne omladinske politike, procedura donošenja odluka, procedura donošenja strateških dokumenata, praćenje rada institucija

  • Modul III – Omladinska politika

Vreme održavanja: 21-23. april 2017. godine

Teme u okviru obuke: Aktivizam, aktivno učešće i omladinska politika, zakonodavni okvir, strateški okvir, akteri omladinske politike, predlozi praktičnih politika, prikuplјanje sredstava

Mesta održavanja treninga biće naknadno saopšteni.

  1. Mentorski program – razmena iskustva između organizacija članica

Mentorski program u okviru kojeg će organizacje članice moći da razmenjuju znanja i iskustva sa drugim članicama i na taj način unaprede svoje kapacitete. Cilj programa mentorstva je razmena primera dobre prakse i praktičnih saveta za efikasno rešavanje problema u radu, ali i podsticanje saradnje i snažnijeg povezivanja unutar mreže.

Tokom programa mentorstva organizacije će imati priliku da se dva puta susretnu, tj. da posete jedna drugu, kao i da elektronskim putem aktivno komuniciraju i rade na svom razvoju. Tokom celog programa KOMS će pružati podršku u realizaciji.  Realizacija programa mentorstva obaviće se u periodu od 1. marta do 1. maja 2017. godine.

Rok za prijave je 15.1.2016. godine, na propisanom obrascu.

Prijave slati na e-adresu: konkurs@koms.rs, na predviđenom obrascu prijave, sa naznakom “Prijava za program jačanja kapaciteta”. Prilikom selekcije vodiće se računa o kvalitetu prijave, ali i o geografskoj zastupljenosti organizacija članica.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Za više informacija kontaktirajte nas na  e-mail: nenad.maletin@koms.rs  ili telefon 069 738 446 radnim danima od 9 do 17 časova.