fbpx

Konkurs za Generalnog/u sekretara/ku Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

captureS ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Početak rada Regionalne kancelarije za saradnju mladih je planiran za 2017. godinu, uz prethodno konstituisanje Upravnog odbora, najvišeg organa odlučivanja, a zatim i Generalnog/e sekretara/ke. Upravni odbor će činiti 12 članova, šest predstavnika ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika/ca ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka.

 

Konkurs:

Generlani/a sekretar/ka Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

 

Tekst konkursa na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.
Formular za prijavu na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.
Ako ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate kriterijume navedene u pozivu, ohrabrujemo vas da se prijavite i pošaljete sva neophodna dokumenta na e-adresu: jctryco@gmail.com.
Rok za slanje prijava je 30. decembar 2016. godine do 17:oo časova (CET).