fbpx

Beograd dobio 311 vršnjačkih edukatora

U susret Svetskom danu ljudskih prava, Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima Gradske uprave Grada Beograda održala je završnu konferenciju u okviru edukativnih kampanja pod zajedničkim nazivom „Bezbednost mladih u školama“.

kampanje_kzm_beogradNikola Rajičić, zamenik šefa Kancelarije za mlade i saradnju sa udruženjima uručio je 311 sertifikata i majica srednjoškolcima i srednjoškolkama koji su uspešno završili trening za vršnjačke edukatore na teme: „Rodna ravnopravnost“, „Ili voziš ili piješ!“, i „Ne govoru mržnje!“, kao i 35 zahvalnica srednjim školama sa teritorije grada Beograda koje su učestvovale u edukativnim kampanjama i trenerima koji su sproveli 12 obuka i 35 predavanja za srednjoškolce u cilju unapređenja bezbednosne kulture mladih u saobraćaju, smanjenja govora mržnje među mladima i unapređenja rodne ravnopravnosti i reproduktivnog zdravlja žene. Specifični ciljevi su preventivno delovanje i podizanje svesti mladih:

  • o važnosti bezbednog ponašanja mladih u saobraćaju kroz edukaciju o štetnosti vožnje pod dejstvom alkohola mlade osobe će sticati pravilne stavove o štetnom uticaju alkohola kroz praktične primere, sa posebnim osvrtom na vožnju u alkoholisanom stanju kao faktor rizika;
  • o reproduktivnom zdravlju i značaju preventivnih pregleda u vezi s prevencijom raka dojke, raka grlića materice, polno prenosivih infekcija, HIV-a i virusnih hepatitisa i
  • o potrebi jačanja svesti protiv govora mržnja, rasizma i diskriminacije u realnom i virtuelnom svetu uz promociju različitosti, inkluziju manjinskih grupa i izgradnju tolerantnog, otvorenog i demokratičnog društva.

kzm_4Na konferenciji su pored predstavnika Kancelarije za mlade govorili i Lidija Cakić, profesorica matematike i zamenica direktora u Pravno poslovnoj školi u Beogradu, specijalni pedagog Ljiljana Marković, omladinska radnica i trenerica Jelena Milutinović, Tijana Minić, učenica srednje PTT škole, Dubravka Malohodžić, izvršna direktorica Asocijacije Žena plus, Vladimir Antić, izvršni direktor Unije organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om i realizatori edukacija Goran Lilić, direktor Biznis Akademije LC iz Niša i Đurica Stankov, direktor AS Centra iz Beograda.

Edukacije mladih su se sprovele na osnovu ispitanih obrazaca ponašanja, navika, stavova i interesovanja mladih u Srbiji u okviru oblasti identifikovanih Nacionalnom strategijom za mlade (2015-2025) i na osnovu preporuka iz Smernica za uključivanje bezbednosti u lokalne akcione planove za mlade LAPZM.

Nikola Rajačić se na kraju konferencije zahvalio srednjim školama i učenicima srednjih škola za učešće u realizaciji kampanja uz poziv da se i ubuduće uključe u slične aktivnosti, posebno ističući da je planirano da se edukuje 60 edukatora, međutim ovom prilikom je taj broj zbog velikog interesovanja mladih premašen i edukovano je 311 mladih, indirekno dodatnih 1800 učenika od planiranih 600 što je konkretan dokaz zainteresovanosti mladih i srednjih škola za učešće i ujedno motivisanosti srednjoškolaca da stiču i razmene nova znanja, veštine, iskustva i kompetencije.

kzm_5Za ugodnu atmosferu pobrinuli su se Nenad Kecman na violi i Aleksandar Mihajlov na klavijaturama, studenti muzičkih akademija u Novom Sadu i Beogradu, predstavnici udruženja Kult-i-više koji su za učesnike konferencije odsvirali autorsku ariju “Purple cloud” i improvizaciju numere “Imagine” Džona Lenona.

Tokom kampanje su korišćenji haš tagovi: #IliVozišIliPiješ #NeGovoruMržnje #NeMržnji #NoHateSpeech #NoHate #RodnaRavnopravnost #Antidiskriminacija #Ravnopravnost #Tolerancija #Mladi #HIVtesting #SDGs #HealthForAll #SDG #Youth #Health #GetInvolved! #StopHIVTogether #YouthVoices #GYAN #YouthVoice #KZM #GNEZDO #GlobalHealth #GlobalGoals #Belgrade #Serbia