fbpx

Aktivizam i informisanost mladih 2016.

cover2Cilj istraživanja je bio ispitivanje obrazaca ponašanja, navika, stavova i interesovanja mladih u Srbiji u okviru oblasti identifikovanih Nacionalnom strategijom za mlade radi upoređivanja položaja i potreba mladih u Srbiji i zemljama EU.

Eksterna evaluacija trenutnog stanja u oblastima od strateškog interesa za mlade definisanog u Nacionalnoj strategiji za mlade koja predstavlja ključni mehanizam ostvarivanja, koordinacije i unapređenja omladinske politike kojim se stvara podržavajuća sredina u kojoj se inicijative mladih podstiču i uvažavaju. Sprovedeno istraživanje osnov je za praćenje sprovođenja aktivnosti i dostizanja planiranih rezultata i specifičnih ciljeva definisanih u Nacionalnoj strategiji za mlade.

Istraživanje sprovela Nina Medija za potrebe Ministarstva omladine i sporta tokom 2016. godine.