fbpx

Poziv za učešće u radu Radne grupe za normativna akta KOMS-a

Upravni odbor Krovne organizacije mladih Srbije doneo je odluku o formiranju radne grupe u skladu sa odlukama donetim na poslednjoj Skupštini održanoj u martu 2016, i to:

 Radna grupa za izmene i dopune normativnih akata (Statut, Pravilnik o radu)

Pridružene i punopravne organizacije članice mogu delegirati svoje predstavnike/ce u radnu grupu. Važna napomena je da organizacija članica ne može delegirati više od jednog/e predstavnika/ce u radnu grupu.

Rok za prijavu zainteresovanih organizacija članica sa imenima predstavnika/ca je 05.12.2016.

Prijave se podnose na e-mail djordje.jovicevic@koms.rs  sa naznakom „Prijava za radnu grupu za normativna akta”.

Radna grupa će raditi u periodu decembar 2016-januar 2017.

Predviđeno je da radna grupa broji do 10 članova, ali broj može varirati u zavisnosti od pokazanog interesovanja.

Radom radne grupe rukovodiće koordinator.

Koordinator RG za izmene i dopune normativnih akata  je član UO Vladimir Božić.

Učešće u radu radne grupe odvijaće se na volonterskoj osnovi.

 

Kratak opis delokruga rada:

Radna grupa za izmene i dopune normativnih akata

Ova radna grupa razmatraće predloge za izmene i dopune postojećih pravnih akata KOMS-a, Statuta i Pravilnika o radu kako bi se dodatno unapredio rad organizacije, poboljšale procedure i pravila i revidirao dogovor o načinu funkcionisanja. Članovi RG će imati mogućnost i da konsultuju i širi krug organizacija članica i da pripreme predloge izmena i dopuna za narednu sednicu skupštine KOMS-a.

Kriterijumi za selekciju prijava:

– Prethodno učestvovanje u izradi pravnih akata (navesti kojih)

– Poželjan završen pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka

– Motivacija za učešće u RG

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim pozivom budite slobodni da kontaktirate Đorđa Jovićevića na djordje.jovicevic@koms.rs ili na 060 5757 002.