fbpx

Nova lica KOMS-a!

4-redovna-skupstina-krovne-organizacije-mladih-srbijePočetkom novembra u KOMS su došla dva nova lica: Maja Galović i Nenad Maletin.

Zajedno uz Mariju Bulat, generalnu sekretarku, Stefana Đorđevića, koordinatora za administracije i finansije i Đorđa Jovićevića, koordinatora za razvoj politika i javno zagovaranje, sekretarijatu su se pridružili i Maja Galović u svojstvu nove koordinatorke za komunikacije i Nenad Maletin kao koordinator programa.


img_0570Maja Galović je svoja volonterska iskustva i aktivizam započela u Svetskom omladinskom talasu i na projektu SOFA.rs gde se bavila PR-om i komunikacijama.

Kada je formalno obrazovanje u pitanju, diplomirana je profesorka španskog jezika i književnosti, trenutno je na master studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored komunikacije, PR-a i španskog jezika i književnosti, interesne sfere su joj i rodno senzitivan jezik, rodna ravnopravnost i borba protiv diskriminacije.

Ima iskustva u javnim nastupima, didaktičkom pristupu, metodiki nastave, prevođenju, akademskom pisanju i lektorisanju.

 

 

Šta je ključno u komunikaciji?

Pre svega, bitno je da prenesemo jasnu poruku. Ta poruka sadržinski mora biti prijemčiva ciljnoj grupi, a opet dovoljno informativna. Informacija kao ključ na osnovu koga se donose ispravne odluke jeste jedan od bitnih elemenata u KOMS-u, jer se tako postiže tačno i precizno usmeravanje celokupnog rada.

Na koji način se komunikacija u KOMS-u može unaprediti?

Sa započetim procesom KOMSultacija ispitivaćemo i potrebe organizacija članica kada je komunikacija u pitanju. Planiramo da te podatke iskoristimo kako bismo napravili jednu odgovarajuću strategiju komunikacije i ciljano slali informacije od značaja, a detaljno razrađenim mehanizmom filtracije smanjili opterećenost određenih kanala. Na kraju dana, bitno nam je da pronađemo tu zlatnu sredinu gde slušamo i bivamo slušani.

Da li je vidljivost KOMS-a jedan od prioriteta?

Kako KOMS zastupa glas mladih, vidljivost jeste jedan od prioriteta. Svakodnevno se susrećemo sa istraživanjima i statistikama koje govore o nedovoljnom prisustvu mladih što u medijima, što na javnim scenama i to je ono na čemu moramo da radimo. Moramo zainteresovati mlade da se bore za svoju vidljivost, a i medije da više pažnje posvećuju upravo ovoj temi. To nije lako, jer dugogodišnja praksa se teško napušta, ali to ne sme da nas obeshrabri u težnji da postignemo svoje ciljeve.


img_0567Nenad Maletin je poslednjih godina radio na razvoju strateških dokumenata iz oblasti brige o mladima, kulture, zdravlja i sporta za nekoliko opština i gradova. Radio je kao koordinator Kancelarije za mlade Pančevo, direktor Doma omladine Pančevo, koordinator za profesionalizaciju omladinskog rada u NAPOR-u, načelnik Saveza izviđača Srbije, koordinator aktivnosti Koalicije mladih Srbije.

Formalno obrazovanje stekao je kao diplomirani menadžer, omladinski je radnik i trener za trenere.

Neformalnim obrazovanjem mladih bavi se od 1985. kada je uključen u programe vršnjačke edukacije izviđačke organizacije. Do danas je pohađao i održao na stotine obuka u oblastima izgradnje građanskog društva, omladinske politike, kulture, mirovnog obrazovanja i održivosti NVO.

Bio je član Saveta ministra za izradu i praćenje Nacionalne Strategije i AP za mlade, član tima UNICEFove Škole bez nasilja, autor i koautor više publikacija na temu omladinske politike, zapošljavanja i participacije mladih, kao i strateških dokumenata. Koordinator je mnogih uspešnih međunarodnih, nacionalnih i lokalnih projekata u  oblasti razvoja programa i politika za mlade, ali i kulture.

 

Na kakve programe će se fokusirati KOMS u narednoj godini?

Program i dalje ima svoje četiri oblasti: međunarodna saradnja, nacionalni nivo, lokalni nivo i program jačanja kapaciteta organizacija članica.  Fokusiraćemo se na KOMStruktivne procese, koji podrazumevaju KOMSultacije, uz KOMStantni dijalog sa članicama i svim akterima omladinske politike u društvu. Ovi procesi unaprediće program i društvo koje danas nije otvoreno za mlade ljude.

Kako se u to uklapaju organizacije članice?

Organizacije članice su KOMS. One nam daju snagu i ideje, pa i mogućnost i šansu da kreiramo zajednički program. Uloga Sekretarijata KOMS-a je da analizira i pokrene mere koje će uklopiti potrebe organizacija i ekspertize organizacija u društveni kontekst mladih Srbije danas i to je, po mom mišljenju, slagalica koju sklapamo, ako pričamo o tome da neko treba da se uklopi. Posebno su nam važna iskustva, kompetencije i potrebe organizacija, a pre svega glas mladih.

Gde vidiš prostor za poboljšavanje?

Preispitivanje programa u smislu preispitivanja misije i vizije,  određivanje jasnije obrazovne uloge KOMS-a, pomoglo bi iznalaženju efikasnijih metoda u zagovaranju učešća mladih. Učenje, saradnja, empatija i spremnost svakoga od nas na dijalog je prostor za poboljšanje i igralište u kome jačamo svoju kreativnost i tražimo odgovor za rastuće  probleme mladih Srbije.

Kontakte svih članova KOMS tima možete pronaći ovde.