fbpx

KOMS od sada punopravna članica Evropskog foruma mladih!

15146836_10154890560369750_739629078_oKrovna organizacija mladih Srbije na Generalnoj Skupštini Evropskog foruma mladih (YFJ) održanoj u Varni (BG) 17. novembra 2016 primljena je u punopravno članstvo. KOMS-ove predstavnice tim povodom bile su Marija Bulat, Valentina Antić, Milica Škiljević i Jelena Milanović.

Višegodišnje putovanje KOMS-a ka punopravnom članstvu je završeno. Međutim, jedno novo, lepše tek počinje!

 

14976205_10154890303804750_1007484428_oKrovna organizacija mladih Srbije (KOMS) postala je deo Evropskog omladinskog foruma (YFJ) 24. novembra 2012. godine, razvijajući pritom ne samo međunarodnu saradnju već i omladinsku politiku unutar naše zemlje. Od tada, vredno smo radili na ispunjavanju kriterijuma za prijem u punopravne članice.

Evropski omladinski forum je nesumnjivo najznačajnija platforma koja predstavlja omladinski civilni sektor u Evropi. Čini je 100 organizacija članica – nacionalnih krovnih organizacija mladih i međunarodnih omladinskih nevladinih organizacija. Zajedno, članice YFJ-a predstavljaju na desetine miliona mladih u Evropi i indirektno zastupa oko 10.000.000 mladih. Sa ovakvim članstvom, YFJ je prepoznata od strane najvažnijih aktera omladinske politike u Evropi. Sarađuje sa EU, a naročito sa Evropskim Parlamentom, Savetom EU, Ekonomskim i socijalnim komitetom, Komitetom regiona itd.

 

Šta znači punopravno članstvo za KOMS i njene organizacije članice?

 

15152304_10154890560289750_1781794288_oPunopravno članstvo KOMS-a omogućava mladima iz Srbije da učestvuju u procesima donošenja odluka na međunarodnom nivou i utiču na razvoj evropskih politika.

Forum zagovara mnoge stvari koje su i nama jako relevantne – priznavanje omladinskog rada, neformalnog obrazovanja, prava volontera i sl. Značajno je da organizacije u Srbiji znaju da u svojim naporima na ovim poljima nisu same i da se uvek mogu osloniti na podršku KOMS-a. Za članice KOMS-a i omladinske organizacije ovo znači mogućnost učešća u kreiranju evropskih politika. Organizacije iz Srbije se, preko KOMS-a mogu uključiti u rad radnih i ekspertskih grupa Foruma, učestvovati na događajima, usavršavanjima i sl.

Pored toga, KOMS je već uspostavio direktnu saradnju sa mnogim članicama Foruma, tako da se nadamo da će naše članice u budućnosti moći da lakše i brže pronalaze partnerske organizacije u Evropi i van nje.

 

Hvala svima koji su podržavali KOMS i aktivno se uključivali u proces, što je doprinelo da budemo prepoznati kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou kao relevantnin akteri u oblasti omladinske politike. Posebnu zahvalnost želimo da izrazimo i Ministru omladine i sporta, Vanji Udovičiću, na čestitkama koje je uputio KOMS-u.

 


Pregled svih KOMS-ovih aktivnosti od sada možete videti i u našem kalendaru! 🙂