fbpx

Sastanak mladih Evrope i Zapadnog Balkana

Ljubljana, septembar 2016 – Na sastanku su mladi zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana diskutovali o gorućim problemima sa kojima se mladi Balkanci susreću, kako bi na osnovu njihovih stvarnih potreba izradili Akcioni plan za mlade, koji će se sprovoditi u naredne 3 godine (od 2017. do 2020. godine). Ovaj sastanak mladih organizovan je kao nastavak Konferencije mladih Zapadnog Balkana, održane u Parizu 4. jula ove godine, kada je potpisan sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO. Na sastanku u Parizu započet je razgovor o problemima mladih Evrope, kada su sačinjeni i predlozi za unapređenje rada institucija relevantnih za mlade i organizacija koje se bave mladima.

1

Na mladima je u Ljubljani, stajao još teži zadatak. Nisu samo identifikovali najveće probleme mladih, već su razmenom iskustava i navođenjem primera dobre prakse u najbližem okruženju, uspeli da definišu aktivnosti koje će za cilj imati unapređenje položaja mladih i uslova u kojima oni žive, obrazuju se, rade. Tokom tri dana aktivnog rada, diskutovali su o sledećim temama:

  • Aktivno učešće mladih
  • Nezaposlenost mladih
  • Unapređenje obrazovnih sistema primarno u oblasti građanskog vaspitanja
  • Socijalna inkluzija mladih na svim nivoima
  • Evropski identitet iz perspektive mladih sa Balkana
  • Ekstremizam i radikalizacija
  • Suočavanje mladih sa prošlošću i proces pomirenja.

3

U toku seminara, predstavljena je i Regionalna kancelarija za saradnju mladih – RYCO, koji će umrežiti mlade na regionalnom nivou i pružiti im šansu da sprovode svoje ideje u dela u širem kontekstu. Razgovarali smo sa Frenkom Moravicom iz Francusko-nemačke kancelarije za mlade o tome šta će RYCO predstavljati i šta će pružiti mladima regiona, kao i o trenutnim i budućim planovima za kancelariju.

Na panel diskusiji, ispred KOMS-a, kao najvišeg reprezentativnog tela mladih Srbije, Mila je govorila o potrebi postojanja krovnih saveza za mlade, karakteristikama takvih mreža, njihovim ulogama u procesima donošenja odluka i načinu na koji mlade uključujemo u iste, te o problemima sa kojima se mladi susreću u Srbiji, ali i mehanizmima za njihovo rešavanje.


Mila: “Sa zadovoljstvom mogu reći da je sastanak u Ljubljani bio uspešan u pogledu konkretnih rezultata, koje tek čeka sprovođenje u delo, nadamo se jako uspešno! Ono što lično mogu zaključiti je da su aktivnosti ovog tipa itekako potrebne i neophodne za dalju inkluziju mladih u procese donošenja bitnih odluka i unapređenje njihovog položaja u društvu. Mladi su ne samo budućnost zajednice, već i sadašnjost, te njihov potencijal nikako ne treba izostaviti. Učesnici ovog seminara su to potvrdili i obećali da će svoju energiju usmeriti ka usvajanju konačne verzije Akcionog plana, implementaciji istog i organizaciji novog sastanka mladih pod pokroviteljstvom Evropske komisije, radi monitoringa i evaluacije svih sprovedenih aktivnosti.”


2

Rezultat seminara osvanuo je poslednjeg dana kada je 50 mladih pripremilo prvu verziju Akcionog plana za mlade, koji će na osnovu procena Evropske komisije početi sa implementacijom 2017. godine. Plan je nastao na osnovu potreba i interesa mladih ljudi, koji su svoj rad, trud, vreme i kapacitete uložili u njegovo kreiranje. Akcioni plan za mlade biće predstavljen javnosti u narednim nedeljama, te vas pozivamo da nas pratite i dalje na našem veb-sajtu i prvi saznate sve informacije u vezi sa ovom temom.

 

Uprkos hrpi problema sa kojima se susrećemo, ovaj plan je pokazatelj da mladi i dalje veruju, nadaju se i ono najvažnije, ne odustaju kada je u pitanju njihova budućnost.