fbpx

Osnovana Mreža za mlade

 

Mreža za mlade je mehanizam koji će omogućiti pre svega komunikaciju i zajednički rad aktera omladinske politike u lokalnoj zajednici. Ona će okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave, većnike za mlade i koordinatore kancelarija za mlade, ali i predstavnike resornih ministarstava i civilnog sektora.


img_0347Vanja Udovičić, Ministarstvo omladine i sporta: “Iskustvo iz moje predhodne profesije je da se ne treba ugledati na prošlost, nema se vremena za radovanje ili tugovanje, moramo odmah nakon odigrane utakmice da se okrenemo novim izazovima jer svi očekuju da budemo još bolji. Mi zajedno treba da uradimo više, snažnije, koherentnije za mlade. Do sada smo strukturno uradili sve što se od nas očekivalo, ali sada nam predstoji da sve institucije budu kuća za mlade i prostor gde mladi treba da nam upute kritiku, zato hoćemo da čujemo glas mladih na lokalu, jer time pokazujemo spremnost da se menjamo, da radimo i da prevaziđemo sebe.”


Mreža će raditi koristeći komunikacijske alate, kao što je eMreža i okupljajući svoje članove na velikim konferencijama najmanje jednom godišnje.

Cilj rada mreže biće kreiranje boljih mehanizama za omladinsku politiku na lokalnom nivou, kreiranje politika koje se univerzalno mogu primeniti u jedinicama lokalne samouprave, kao i razmeni primera dobre prakse između gradova i opština.

Na konferenciji Zajedno za mlade govorili su: Ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić, Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, Pomoćnik pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Dragan Milić, Snežana Klašnja, pomoćnica ministra – Ministarstvo omladine i sporta, Miloš Colić, potpredsednik Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade, Jelena Stojanović, izvršna direktorka NAPOR-a i Jelena Milanović, predsednica Upravnog odbora KOMS-a. Skupu su se obratili i predstavnici neprofitnog sektora, gradova i opština, omladinskih organizacija, ali i gosti iz inostranstva koji su predstavili primere dobre prakse umrežavanja.

Đorđe Staničić, SKGO istakao je važnost saradnje javne uprave i civilnog sektora, dok se Dragan Milić iz Pokrajinskog sekretarijata osvrnuo na značaj međusektorske saradnje i participacije mladih “sa efektom da se mladi pokrenu i doprinesu razvoju Srbije svojom kreativnošću” a da je kao jedan od najvažnijih segmenata unapređenja položaja mladih formiranje tela u koji su neposredno uključeni. Snežana Klašnja je navela podatak da konstantno opada udeo mladih u opštoj populaciji da ih je svake godine 180 hiljada manje i da zato naša vizija treba da bude da damo sve od sebe da zajedničkim snagama unapredimo kvalitet života mladih, a Mreža će biti alat kojim ćemo ujediniti sve one koji rade za mlade.


img_0396Jelena Milanović, predsednica UO KOMS-a: “Mladi su resurs, a ne problem i moramo negovati mladost. Moramo da osiguramo da mladi ravnopravno učestvuju u odlukama koje ih se tiču, a mehanizam može da bude učestvovanje u kreiranju LAP-ova za mlade, kroz rad KZM, političkih partija, organizacija, neformalnih grupa mladih. Pri tome, ne treba samo forma da bude ispunjena radi forme već je potrebno pravo učešće i to ne elitističko učešće, već da budu uključeni i oni mladi koji na lokalnom nivou žele promenu.”

Zaključak skupa je da postoji politička volja za neposrednim učešćem mladih u procese donošenja propisa, zakona i političkih odluka, a mreža će doprineti stvaranju uslova da mladi budu uključeni u sve sfere javnog života kako bi želeli da ostanu u svom gradu i svojoj zemlji.