fbpx

Konkurs – koordinator/ka za razvoj politika i javno zagovaranje

KONKURS ZA RADNO MESTO

u Krovnoj organizaciji mladih Srbije (KOMS-u)

Naziv pozicije: Koordinator/ka za razvoj politika i javno zagovaranje

Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja)

Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu na određeno

Uslovi rada:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • Radno mesto u Beogradu;
 • Puno radno vreme – 40 h nedeljno (mogućnost rada prekovremeno zavisno od potreba aktivnosti);
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu.

Odgovornost: Generalnom sekretaru neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno.

Opis zaduženja i odgovornosti:

 • Kreiranje i razvijanje internih i eksternih praktičnih politika;
 • Vođenje i unapređenje postojećih zagovaračkih kampanja;
 • Razvijanje i implementacija novih zagovaračkih kampanja;
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa institucijama, organizacijama, donatorima i drugim relevantnim akterima u skladu sa misijom, ciljevima i vrednostima KOMS-a;
 • Organizovanje i realizacija treninga/obuka iz svog delokruga rada;
 • Ostvarivanje komunikacije i saradnje sa organizacijama članicama KOMS-a;
 • Unapređivanje sektorske i međusektorske saradnje u oblasti omladinske politike;
 • Izveštavanje linijskom menadžmentu u skladu sa predodređenom dinamikom.

Neophodne kvalifikacije i kompentence:

 • Minimum 3 godine radnog iskustva u kreiranju i razvoju praktičnih politika i javnom zagovaranju, i saradnji sa različitim interesnim grupama (ministarstva, državne institucije, eksperti, civilni sektor, itd);
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Office – Word, Excel, PowerPoint);
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje mehanizama za praćenje aktivnosti relevantnih aktera omladinske politike;
 • Izuzetne analitičke sposobnosti;
 • Odlične komunikacijske i interpersonalne veštine;
 • Sposobnost samostalnog delovanja i pokretanja inicijativa;
 • Sposobnost izvršavanja zadataka pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Poželjne kvalifikacije i kompetencije:

 • VSS ili VŠS iz oblasti društvenih nauka ili relevantno obrazovanje iz oblasti omladinske politike/rada;
 • Poželjno formalno i/ili neformalno obrazovanje u traženim oblastima;
 • Poznavanje omladinske politike i prilika u civilnom sektoru u Srbiji i Evropi;
 • Poznavanje rada KOMS-a.

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 2 pisma preporuke i esej na temu viđenja omladinske politike u Srbiji i doprinosa razvoju omladinske politike kroz KOMS (do 500 reči)  na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka za razvoj politika i javno zagovaranje“ najkasnije do 12.10.2016. godine (do 23:59h).

Samo će kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu između 17. i 20.10.2016. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je 01.11.2016. godine.

Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na veb-sajtu www.koms.rs ili se obratiti Generalnoj sekretarki, Mariji Bulat, putem marija.bulat@koms.rs.

Preuzmite poziv u PDF-u OVDE.