fbpx

Konkurs – koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove

 

 

Naziv pozicije: Koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove

Period angažovanja: 7 meseci (uz mogućnost produženja)

Tip angažovanja: Po Ugovoru o radu na određeno vreme

 

Uslovi rada:

 • Fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • Radno mesto u Beogradu;
 • Fiksno radno vreme (40h nedeljno) uz mogućnost prekovremenog rada zavisno od potreba aktivnosti);
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu.

 

Odgovornost: Generalnom sekretaru/ki neposredno, a Upravnom odboru i Skupštini KOMS-a posredno.

 

Opis zaduženja i odgovornosti:

 

 • Realizacija svih finansijskih i administrativnih dužnosti potrebnih za efikasno funkcionisanje organizacije u skladu sa relevantnim zakonskim okvirima;
 • Razvoj i održavanje koherentnog sistema vođenja evidencije i arhiviranja finansijskih izveštaja i dokumentacije za specifične projektne/programske aktivnosti;
 • Kreiranje finansijskih izveštaja u skladu sa potrebama donatora (nacionalnih i međunarodnih);
 • Izvršavanje svih plaćanja u skladu sa potrebama organizacije;
 • Planiranje budžeta u odnosu na definisane aktivnosti/programe organizacije;
 • Uspostavljanje i održavanje efikasne komunikacije sa agencijama, bankama i drugim relevantnim institucijama/organizacijama;
 • Administriranje finansijskog sistema za rad sa više donatora;
 • Pripremanje potrebne dokumentacije za sprovođenje revizije i izveštavanje o sprovedenim aktivnostima organizacije u određenom vremenskom periodu;
 • Realizacija nabavki i praćenje specifičnih procedura donatora u vezi sa nabavkama;

 

Kvalifikacije i kompetencije:

 

 • Minimum 3 godine relevantnog radnog iskustva u oblasti administrativnih i finansijskih poslova;
 • Iskustvo u finansijskom upravljanju u okviru projektnog ciklusa;
 • Poznavanje pravnih okvira države;
 • Odlično znanje engleskog jezika;
 • Najviši standardi integriteta i profesionalizma;
 • Razumevanje i motivacija za identifikovanje i pronalaženje efikasnih finansijskih rešenja;
 • Dobre organizacione sposobnosti;
 • Sposobnost samoinicijativnog i proaktivnog delovanja;
 • Sposobnost planiranja svojih zaduženja, određivanja prioriteta i izvršavanja zadataka pod pritiskom;
 • Sposobnost korišćenja osnovnih računarskih programa za obradu teksta, Excel tabela, baza podataka i drugih finansijskih softvera.

 

Poželjne kvalifikacije i kompetencije:

 

 • Formalno obrazovanje iz oblasti ekonomije, prava, administracije;
 • Iskustvo fundraising-a;
 • Poznavanje omladinske politike;
 • Dobre komunikacijske i interpersonalne veštine.

 

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV, maksimalno 2 pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči)  na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto Koordinator/ka za finansijske i administrativne poslove“ najkasnije do 12.10.2016. godine (do 23:59h).

 

Samo će kandidati/kinje koji/e prođu u uži krug biti pozvani/e na razgovor pred komisijom koji će se obaviti u periodu između 17. i 20.10.2016. godine.

 

Predviđen početak radnog angažmana je 01.11.2016. godine.

 

Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na veb-sajtu www.koms.rs ili se obratiti Generalnoj sekretarki, Mariji Bulat, putem marija.bulat@koms.rs.

 

Preuzmite poziv u PDF-u OVDE.