fbpx

Istraživanje o položaju i potrebama mladih u Srbiji 2015.

istražCilj istraživanja je bio ispitivanje obrazaca ponašanja, navika, stavova i interesovanja mladih u Srbiji u okviru oblasti identifikovanih Nacionalnom strategijom za mlade radi upoređivanja položaja i potreba mladih u Srbiji i zemljama EU.

Bazirano na ciljevima Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije i podgrupama indikatora omladinske politike EuroStata istraživanje bi bilo sprovedeno u okviru slededih tematskih celina:
Obrazovanje mladih
Uslovi života mladih
Zapošljavanje i preduzetništvo mladih
Zdravlje i blagostanje mladih
Bezbednost mladih
Socijalna inkluzija mladih
                                                            Kultura, kreativnost i slobodno vreme mladih
                                                            Učešće i informisanost mladih
                                                            Volonterske aktivnosti mladih
                                                            Mobilnost i međunarodna persepektiva mladih

Istraživanje sprovela Nina Medija za potrebe Ministarstva omladine i sporta tokom 2015. godine.